„e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”   Projekt pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne – realizowany jest w ramach umowy nr RPPM.07.02.00-22-0031/16-00 z dnia 20 marca…

  Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby Ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu państwa, realizowany jest w ramach…

Numer alarmowy        55 646 02 00