Dnia 27 stycznia 2020r. Poradnia Dziecięca Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim wzbogaciła się o aparat QuikRead go, którego całkowity zakup został sfinansowany przez Panią Elżbietę Grzanko. Otrzymany aparat pozwoli między innymi uzyskać dokładny i szybki pomiar stężenia białka C-reaktywnego (CRP), który może być kluczowy w leczeniu pacjenta z objawami zapalenia, a także w…

OGŁOSZENIE RATOWNIK MEDYCZNY-KIEROWCA Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni na umowę cywilno-prawną ratowników medycznych-kierowców. Termin świadczenia usług: czerwiec-sierpień 2018 Preferowana deklarowana średniomiesięczna liczba godzin: do 336 Miejsce świadczenia usług: powiat nowodworski Wszystkim zainteresowanym oferujemy: ·        możliwość rozwoju zawodowego, ·        pracę z wykwalifikowanym i specjalistycznym personelem zapewniającym życzliwą atmosferę, ·        atrakcyjne wynagrodzenie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV…

  „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”   Projekt pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne – realizowany jest w ramach umowy nr RPPM.07.02.00-22-0031/16-00 z dnia 20 marca…

  Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby Ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu państwa, realizowany jest w ramach…

Numer alarmowy        55 646 02 00