Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) wraz z brakowaniem.
W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku zapraszam zgodnie z zasadami konkurencyjności do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego na usługę w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) wraz z brakowaniem.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00