OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA wykonywanie świadczeń medycznych  w zakresie  kardiologii: ·         Badania echokardiograficznego ·         Próby wysiłkowej  EKG ·         Opisu badania holter EKG i RR ·         Konsultacje kardiologiczne pacjentów  w ramach programu diabetologicznego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kierowanych z Poradni Diabetologicznej PCZ Sp. z o.o. w Malborku i dyżury lekarskie na  oddziale chorób wewnętrznych SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  Sp. z…

Malbork: dostawa produktów leczniczych, znak sprawy PCZ.ZP.16/12 Numer ogłoszenia: 343392 – 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60…

Numer alarmowy        55 646 02 00