Malbork: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku Numer ogłoszenia: 285124 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Numer alarmowy        55 646 02 00