Malbork: dostawa sprzętu medycznego dla oddziału noworodkowego Numer ogłoszenia: 163337 – 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60…

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza lekarzy: posiadających tytuł specjalisty lub specjalizujących się w dziedzinie medycyny ratunkowej posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, pediatrii do składania ofert na pełnienie dyżurów w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w Malborku i…

Malbork: dostawa sprzętu do sprzątania, PCZ.ZP.10/10 Numer ogłoszenia: 143423 – 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264,…

Numer alarmowy        55 646 02 00