Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza lekarzy:

 • posiadających tytuł specjalisty lub specjalizujących się w dziedzinie medycyny ratunkowej
 • posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • chorób wewnętrznych,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • ortopedii i traumatologii,
  • pediatrii

do składania ofert na pełnienie dyżurów w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w Malborku i Sztumie.

 

Wypełnione formularze prosimy kierować:

– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pcz.net.pl

– dostarczać osobiście lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  z o.o.

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106

do dnia 30 czerwca 2010 r.

Numer alarmowy        55 646 02 00