Poradnia Poradnia znajduje się w budynku Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12

 

Poradnia zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych a w szczególności: doborem szkieł korekcyjnych, badaniem dna oka, badaniem przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, mierzeniem ciśnienia śródgałkowego, usuwaniem ciał obcych ze spojówki i rogówki.

Poradnia udziela porad w zakresie:

 • diagnozowania i leczenia schorzeń okulistycznych oraz diagnostyki okulistycznej w schorzeniach np. cukrzycy, choroby reumatycznej i nadciśnieniowej, jaskry, zaćmy i zeza

Wykonywane procedury:

  • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnym: zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu, zaburzenia spojówek, twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego, choroby soczewki, choroby naczyniówki i siatkówki, jaskra, zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej, zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej, zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji, upośledzenie widzenia i ślepota, inne zaburzenia gałki ocznej i jej przydatków, badanie oczu wzroku, badanie w związku z przyjęciem do szkoły, badanie na prawo jazdy, badanie w związku z uprawianiem sportu, wydawanie zaświadczeń lekarskich, obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego, obserwacja w kierunku innych chorób i stanów , założenie i dopasowanie innych aparatów,
  • Kierowanie do planowego  leczenia szpitalnego ( w oddziale okulistycznym, uzdrowiskowego, ośrodków klinicznych)
  • Konsultacje w okresie  przed i poszpitalnym
  • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów
  • Prewencja schorzeń okulistycznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni okulistycznej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Okulistycznej w Nowym Dworze Gdańskim:

lek. med. M. Doroszkiewicz– specjalista okulistyki

lek. med. S. Szałach– specjalista okulistyki

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

Rejestracja- nr telefonu: 55 247 24 71