Poradnia znajduje się w budynku Przychodni na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku przy ul. Armii Krajowej 105/106. Parter.

 

Poradnia świadczy specjalistyczne konsultacje ortopedyczne w zakresie kwalifikacji do zabiegów operacyjnych wykonywanych w Powiatowym Centrum  Zdrowia w Malborku, a także porady obejmujące:

  • diagnostykę i leczenie uszkodzeń pourazowych narządu ruchu,
  • diagnostykę i leczenie zmian zwyrodnieniowych układu ruchu,
  • diagnostykę i leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
  • diagnostykę i leczenie obrażeń kostno–stawowych,
  • leczenie następstw obrażeń narządu ruchu (zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych).

 

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni ortopedyczno-urazowej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Urazowo-Ortopedycznej w Malborku:

lek. Paweł Wolski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Jan Wajnert  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Michał Gorczyca specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

82-200 Malbork

Armii Krajowej 105/106

Rejestracja – nr telefonu 55 6460 320

e-mail:   przychodnia.mk@pcz.net.pl