Malbork: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych w podziale na 10 zadań dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Numer ogłoszenia: 492130 – 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku – IV przetarg PCZ.ZP.19/13 Numer ogłoszenia: 463666 – 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

Numer alarmowy        55 646 02 00