Podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej są nowoczesne technologie i profesjonalny personel. Nasza pracownia spełnia oba wymogi. Świadczymy usługi radiologiczne w zakresie badań rentgenowskich, tomografii komputerowej, ultrasonografii – pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym. Badania wykonuje zespół doświadczonych lekarzy radiologów , techników elektroradiologii. i pielęgniarki.
Kierownikiem pracowni jest lekarz specjalista radiodiagnostyki Zbigniew Drzewiński.

Gabinet RTG – wyposażony w nowoczesnej generacji aparat cyfrowy firmy CARESTREAM DRX EVOLUTION – rok pr. 2010 System DRX obsługiwany jest wyłącznie przez techników,posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie obsługi aparatów rentgenowskich.

W gabinecie wykonuje się zdjęcia:

 

 • klatki piersiowej
 • jamy brzusznej
 • czaszki
 • kręgosłupa
 • inne kości i stawy
 • oraz badania kontrastowe, takie jak urografia,cystografia fistulografia

 

Pracownia posiada ucyfrowiony aparat jezdny firmy Philips PRACTIX 160

Gabinet Tomografii Komputerowej – wyposażony w nowy 16-rzędowy tomograf komputerowy firmy SIEMENS SOMATOM EMOTION, zainstalowany w grudniu 2010r.Aparat pozwala na specjalistyczną diagnostykę diagnostykę różnych obszarów anatomicznych, poprzez obrazowanie bardzo cienkimi warstwami w płaszczyźnie poprzecznej, lub innych płaszczyznach dzięki rekonstrukcjom, również 3D

W gabinecie wykonuje się badania:

 

 • głowy
 • kl.piersiowej
 • jamy brzusznej
 • kręgosłupa
 • stawów i kości
 • angiografia (badanie naczyń) głowy, klp, j.brzusznej

 

 

RREJESTRACJA NA BADANIA PONIEDZIAŁEK –PIĄTEK W GODZ. 8 – 19
osobiście lub telefonicznie
TEL. (O55) 6460251 LUB (055) 6460324
( budynek szpitala – wejście 3)

Uwaga !
Wszystkie badania RTG i TK (również odpłatne) wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego.

Informacje o niektórych badaniach sposobie przygotowania się do nich:
Tomografia komputerowa- bez kontrastu
Tomografia komputerowa- z kontrastem
Wywiad kwalifikujący do badań kontrastowych
Urografia- informacje dla pacjenta
Urografia-zgoda
Badanie TK z kontrastem-zgoda

55 646 02 91

Kierownik Pracowni: dr n.med. Sławomir LIGAJ specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Zawadzka-Piątek

 Rejestracja na badania: 55 646 03 16
 Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej: 55 646 03 28

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje badania i zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i u pacjentów diagnozowanych i leczonych w naszym Szpitalu. Istnieje także możliwość wykonania badań i zabiegów odpłatnie – dotyczy innych ośrodków medycznych oraz pacjentów indywidualnych. Pracownia dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym sprzętem endoskopowym (videoendoskopy, myjnia automatyczna oraz szeroka gama akcesoriów) umożliwiającym świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy gastroskopie, podczas których, jeśli istnieją wskazania medyczne, są wykonywane testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori) oraz pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. W zakres procedur terapeutycznych wykonywanych w naszej Pracowni wchodzą: polipektomie endoskopowe oraz endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu metod: iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych (klipsownica, podwiązki gumowe), ponadto wykonujemy eradykacje żylaków przełyku przy użyciu opasek gumowych.

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania kolonoskopowe (obejmujące badanie całego jelita grubego, a w części przypadków także końcowego odcinka jelita cienkiego) oraz rektoskopie (tylko u pacjentów leczonych w szpitalu). W ramach postępowania diagnostycznego wykonywane jest pobieranie materiału do badania histopatologicznego oraz lokalizacja zmian (stan zapalny, uchyłki, polipy, guzy i nacieki, zmiany naczyniowe, punkt krwawienia, zwężenia) i znakowanie miejsc po polipektomii lub guzów przed zabiegami operacyjnymi (tzw. tatuaż). W ramach postępowania terapeutycznego wykonywane są zabiegi endoskopowej polipektomii i mukozektomii, a także tamowania krwawień.

Materiały histopatologiczne pobrane w naszej Pracowni są opracowywane i oceniane w NZOZ El-PAT w Elblągu.

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na procedury endoskopowe systematycznie zwiększamy ilość wykonywanych badań i zabiegów. Jednocześnie trwa proces poszerzania zakresu działalności oraz systematycznego podwyższania jakości usług świadczonych przez Pracownię. Odbywa się to poprzez unowocześnianie bazy sprzętowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie obowiązujących w Pracowni procedur. W najbliższym czasie planowany jest remont z przebudową Pracowni oraz zakup nowego sprzętu endoskopowego i akcesoriów.