Koordynator – Bartosz Piskozub

Technik koordynujący , Inspektor  Ochrony Radiologicznej – Anna Rogóż

Rejestracja pacjentów:     

poniedziałek 8-16
wtorek – czwartek 8-18
piątek 8-15

telefonicznie:       55 247 24 11


SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Pracownia  Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wszelkie wymogi pod kątem formalnym i prawnym, dotyczącym jednostek używających promieniowania jonizującego do celów medycznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w szkoleniach z zakresu Zapewnienia Jakości w Rentgenodiagnostyce i Ochronie Radiologicznej Pacjenta, mających na celu zwiększenie efektywności wykonywanych badań, a także zwiększenie ochrony zdrowia i życia pacjenta.

W Pracowni Diagnostyki Obrazowej wykonywane są okresowe testy parametrów fizycznych wszystkich aparatów rentgenowskich. Aparatura poddawana jest również raz w roku testom specjalistycznym wykonywanym przez akredytowane jednostki co jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja pacjentów:     

poniedziałek 8-16
wtorek – czwartek 8-18
piątek 8-15

telefonicznie:       55 247 24 11

W Pracowni RTG wykonuje się badania radiologiczne urografię  zdjęcia kostne, klatki piersiowej, jamy brzusznej

Od 2010 roku badania radiologiczne wykonujemy w oparciu o cyfrową technologię akwizycji, przesyłania, archiwizacji i prezentacji obrazu diagnostycznego

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie rentgenowskie.

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Zgodnie z przepisami, każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie rtg u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia rtg jest ciąża.

W większości przypadków badania rtg wykonywane są w dniu zgłoszenia. W przypadku badań gdzie konieczne jest przygotowanie  pacjenta ( urografia) ustalane są terminy.

 

Przygotowanie do badania:

Urografia:

pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem),
z wynikiem poprzednich badań USG, RTG jamy brzusznej,
z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych,
stosować dietę lekkostrawną, pić dużo wody niegazowanej.

Jeżeli pacjent leczy się na nadciśnienie tętnicze rano normalnie przyjmuje leki.

Rejestracja pacjentów:     

poniedziałek 8-16
wtorek – czwartek 8-18
piątek 8-15

telefonicznie:       55 247 24 11

W Pracowni USG wykonuje się wszelkiego rodzaju badania ultrasonograficzne, w tym – badania przepływów naczyniowych i ortopedyczne

USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie usg pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echo struktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, czy nowotworowej.

Aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w badaniu usg należy się do niego odpowiednio przygotować. Gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym pacjenta poddawanego badaniu usg uniemożliwiają precyzyjną ocenę narządów jamy brzusznej, dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie do badania.

 

Przygotowanie do badania:

USG narządów jamy brzusznej:
pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem), nie palić.
W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych.

 

USG układu moczowego:

do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony – najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki wody.

 

Na badanie USG przynosimy:

  • dowód osobisty,
  • poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy.