Koordynator – Bartosz Piskozub

Technik koordynujący , Inspektor  Ochrony Radiologicznej – Anna Rogóż

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Pracownia  Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wszelkie wymogi pod kątem formalnym i prawnym, dotyczącym jednostek używających promieniowania jonizującego do celów medycznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w szkoleniach z zakresu Zapewnienia Jakości w Rentgenodiagnostyce i Ochronie Radiologicznej Pacjenta, mających na celu zwiększenie efektywności wykonywanych badań, a także zwiększenie ochrony zdrowia i życia pacjenta.

W Pracowni Diagnostyki Obrazowej wykonywane są okresowe testy parametrów fizycznych wszystkich aparatów rentgenowskich. Aparatura poddawana jest również raz w roku testom specjalistycznym wykonywanym przez akredytowane jednostki co jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:30.

W Pracowni RTG wykonuje się badania radiologiczne urografię  zdjęcia kostne, klatki piersiowej, jamy brzusznej

Od 2010 roku badania radiologiczne wykonujemy w oparciu o cyfrową technologię akwizycji, przesyłania, archiwizacji i prezentacji obrazu diagnostycznego

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie rentgenowskie.

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Zgodnie z przepisami, każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie rtg u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia rtg jest ciąża.

W większości przypadków badania rtg wykonywane są w dniu zgłoszenia. W przypadku badań gdzie konieczne jest przygotowanie  pacjenta ( urografia) ustalane są terminy.

 

Przygotowanie do badania:

Urografia:

pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem),
z wynikiem poprzednich badań USG, RTG jamy brzusznej,
z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych,
stosować dietę lekkostrawną, pić dużo wody niegazowanej.

Jeżeli pacjent leczy się na nadciśnienie tętnicze rano normalnie przyjmuje leki.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są: od poniedziałku do piątku na ustalone terminy.

W Pracowni CT wykonuje się badania tomograficzne wszystkich okolic ciała w technice spiralnej lub pojedynczego skanu, w tym – badania HRCT

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Lampa rentgenowska poruszając się dookoła ciała człowieka w obudowie zwanej „gantry”, powoduje naświetlanie wybranego obszaru ciała pacjenta dokładnie z każdego punktu wokół jego długiej osi. Dzięki temu uzyskuje się możliwość otrzymania na monitorze obrazu wybranej warstwy ciała.

Dodatkowo istnieje możliwość rekonstrukcji obrazu w innych płaszczyznach lub w obrazach trójwymiarowych. Wszystkie możliwości wtórnej obróbki obrazu dokonywane są przez komputer.

W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznego obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcję alergiczną lub działanie niepożądane (nudności, uczucie gorąca, świąd lub zaczerwienienie skóry, niepokój, kołatanie serca).

Każdorazowo podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie TK u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Rejestracja na badanie CT:

Oryginał skierowania należy złożyć w rejestracji rentgenowskiej w celu wyznaczenia terminu badania.

 

Przygotowanie do badania z kontrastem:

na czczo (bez jedzenia i picia 4 -5 godziny przed badaniem),
pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)  i szpitalne wypisy.

Przychodzimy z wynikami KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

Przychodzimy z wynikami TSH w przypadku chorób tarczycy (nie starszy niż 2 tygodnie).

 

Przygotowanie do badania bez podania kontrastu:

przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione).

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku na ustalone terminy .

W Pracowni USG wykonuje się wszelkiego rodzaju badania ultrasonograficzne, w tym – badania przepływów naczyniowych i ortopedyczne

USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie usg pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echo struktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, czy nowotworowej.

Aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w badaniu usg należy się do niego odpowiednio przygotować. Gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym pacjenta poddawanego badaniu usg uniemożliwiają precyzyjną ocenę narządów jamy brzusznej, dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie do badania.

 

Przygotowanie do badania:

USG narządów jamy brzusznej:
pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem), nie palić.
W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych.

 

USG układu moczowego:

do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony – najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki wody.

 

Na badanie USG przynosimy:

 • dowód osobisty,
 • poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy.

Kierownik Pracowni: dr n.med. Sławomir LIGAJ specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Zawadzka-Piątek

Rejestracja na badania: 55 646 03 28
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej: 55 646 02 43

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje badania i zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i u pacjentów diagnozowanych i leczonych w naszym Szpitalu. Istnieje także możliwość wykonania badań i zabiegów odpłatnie – dotyczy innych ośrodków medycznych oraz pacjentów indywidualnych. Pracownia dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym sprzętem endoskopowym (videoendoskopy, myjnia automatyczna oraz szeroka gama akcesoriów) umożliwiającym świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy gastroskopie, podczas których, jeśli istnieją wskazania medyczne, są wykonywane testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori) oraz pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. W zakres procedur terapeutycznych wykonywanych w naszej Pracowni wchodzą: polipektomie endoskopowe oraz endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu metod: iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych (klipsownica, podwiązki gumowe), ponadto wykonujemy eradykacje żylaków przełyku przy użyciu opasek gumowych.

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania kolonoskopowe (obejmujące badanie całego jelita grubego, a w części przypadków także końcowego odcinka jelita cienkiego) oraz rektoskopie (tylko u pacjentów leczonych w szpitalu). W ramach postępowania diagnostycznego wykonywane jest pobieranie materiału do badania histopatologicznego oraz lokalizacja zmian (stan zapalny, uchyłki, polipy, guzy i nacieki, zmiany naczyniowe, punkt krwawienia, zwężenia) i znakowanie miejsc po polipektomii lub guzów przed zabiegami operacyjnymi (tzw. tatuaż). W ramach postępowania terapeutycznego wykonywane są zabiegi endoskopowej polipektomii i mukozektomii, a także tamowania krwawień.

Materiały histopatologiczne pobrane w naszej Pracowni są opracowywane i oceniane w NZOZ El-PAT w Elblągu.

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na procedury endoskopowe systematycznie zwiększamy ilość wykonywanych badań i zabiegów. Jednocześnie trwa proces poszerzania zakresu działalności oraz systematycznego podwyższania jakości usług świadczonych przez Pracownię. Odbywa się to poprzez unowocześnianie bazy sprzętowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie obowiązujących w Pracowni procedur. W najbliższym czasie planowany jest remont z przebudową Pracowni oraz zakup nowego sprzętu endoskopowego i akcesoriów.

Kierownikmgr Marzena Piętaszewska  (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

tel. kontaktowy 55 646-02-23

adres e-mail: laboratorium@pcz.net.pl

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej jest wpisana do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem ewidencyjnym 2467.

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny. Rocznie wykonujemy ok. 300 tyś badań.

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania z zakresu:
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Diagnostyka schorzeń narządowych
 • Zakażeń wirusowych.
 • Markerów nowotworowych
 • Endokrynologii

WAŻNE:

Na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych ma wpływ czas upływający od momentu pobrania próbki do wykonania badań oraz warunki transportu materiału.
Nasze laboratorium wykonuje analizy na bieżąco, zaraz po pobraniu materiału dzięki bezpośredniej bliskości punktu pobrań. Ma to ogromne znaczenie w utrzymaniu najwyższej wiarygodności wyników badań. W razie konieczności wykonujemy badania w trybie cito.

LOKALIZACJA

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku Przychodni   wejście po prawej stronie. Pracownia czynna jest całodobowo dla komórek organizacyjnych Szpitala .

POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych odbywa się

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 10.30

 • Punkcie Pobrań w w Przychodni Specjalistycznej PCZ Sp.zo.o w Malborku ul. Słowackiego 71/4
 • Punkcie Pobrań w Malborku ul. M. Konopnickiej 4 tel. kontaktowy 55 617-14-27

 

Wykonujemy badania dla pacjentów:

– indywidualnych bez skierowań,

– pacjentów szpitalnych

– pacjentów przychodni rodzinnych i poradni   przyszpitalnych, z którymi mamy podpisaną umowę na wykonywanie badań.

 

KADRA:

 • 4 Diagnostów Laboratoryjnych,
 • 8 Techników,
 • 1 Sekretarka medyczna
 • 1 Pomoc Laboratoryjna.

Wśród diagnostów:

3 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej,

1 diagnosta posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej i   Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej,

Nasz zespół na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w Konferencjach i Sympozjach z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii.

Wiedza i duże doświadczenie zawodowe całego Zespołu zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań.

CENNIK:
Cennik 2022 II
PAKIETY BADAŃ:
PAKIET DLA MĘŻCZYZN Malbork
PAKIETY DLA KOBIET I DZIECI Malbork
PAKIETY NARZĄDOWE MALBORK
PAKIETY OGÓLNE Malbork

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UCZESTNICZY W ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMACH KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi (program powszechny i centralny),
 • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.
 • StandLab IQS – zintegrowany program kontroli jakości.

UWAGA:

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA URUCHOMILIŚMY ADRES E-MAIL, NA KTÓWY MOŻNA SŁAĆ WSZELKIE PYTANIA , UWAGI I REKLAMACJE.

laboratorium@pcz.net.pl

W związku z ustawą z dnia 27.08.1994 o ochronie danych osobowych informujemy, że odbiór wyników badań może odbywać się:

 1. wyłącznie osobiście przez pacjenta z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość
 2. przez osobę upoważnioną przez pacjenta, posiadającą stosowne upoważnienie do odbioru wyników badań oraz dokument stwierdzający tożsamość odbierającego wyniki.
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ŚWIADCZY SZEROKI ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH, DĄŻĄC DO UTRZYMANIA ICH JAKOŚCI NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE POPRZEZ :
 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań oraz ustalania kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny ich działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań, w oparciu o codzienną kontrolę wewnętrzną,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu własnego oraz personelu dostarczającego materiał do badań,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego, zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.

Kierownik: mgr Marzena Piętaszewska (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,                  specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej).

Pracownicy zatrudnieni w pracowni serologii transfuzjologicznej posiadają aktualne uprawnienia wydane przez Dyrektora RCKiK  do wykonywania badań immunohematologicznych.

Nadzór merytoryczny nad pracownią pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o w Malborku oraz wykonuje badania dla pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem i bez skierowania.

Pracownia wykonuje

 • oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i antygenie D z układu Rh;
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym;
 • próbę serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi;
 • grupy krwi u noworodków i niemowląt;
 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy);
 • Identyfikacyjne Karty Grup Krwi zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
 • wpisy do legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych;
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh;
 • prowadzi współpracę w obszarze diagnostyczno-medycznym z komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku poprzez zamawianie, sprowadzanie, wydawanie krwi i jej składników.

Badania są wykonywane metodą mikrokolumnową, która wykorzystuje zjawisko rozdziału zaglutynowanych krwinek czerwonych w wyniku wirowania w mikrokolumnie wypełnionej żelem dekstranowym. Technika ta jest stosowana z powodzeniem na całym świecie i została uznana za metodę referencyjną. Jest zalecana przez RCKiK oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Bierzemy regularny udział w zewnętrznej kontroli jakości organizowanej przez IHiT oraz RCKiK dbając o najwyższą jakość wykonywanych usług

 

informator dla pacjenta