Koordynator – Bartosz Piskozub

Technik koordynujący , Inspektor  Ochrony Radiologicznej – Anna Rogóż

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Pracownia  Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wszelkie wymogi pod kątem formalnym i prawnym, dotyczącym jednostek używających promieniowania jonizującego do celów medycznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w szkoleniach z zakresu Zapewnienia Jakości w Rentgenodiagnostyce i Ochronie Radiologicznej Pacjenta, mających na celu zwiększenie efektywności wykonywanych badań, a także zwiększenie ochrony zdrowia i życia pacjenta.

W Pracowni Diagnostyki Obrazowej wykonywane są okresowe testy parametrów fizycznych wszystkich aparatów rentgenowskich. Aparatura poddawana jest również raz w roku testom specjalistycznym wykonywanym przez akredytowane jednostki co jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:30.

W Pracowni RTG wykonuje się badania radiologiczne urografię  zdjęcia kostne, klatki piersiowej, jamy brzusznej

Od 2010 roku badania radiologiczne wykonujemy w oparciu o cyfrową technologię akwizycji, przesyłania, archiwizacji i prezentacji obrazu diagnostycznego

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie rentgenowskie.

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Zgodnie z przepisami, każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie rtg u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia rtg jest ciąża.

W większości przypadków badania rtg wykonywane są w dniu zgłoszenia. W przypadku badań gdzie konieczne jest przygotowanie  pacjenta ( urografia) ustalane są terminy.

 

Przygotowanie do badania:

Urografia:

pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem),
z wynikiem poprzednich badań USG, RTG jamy brzusznej,
z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych,
stosować dietę lekkostrawną, pić dużo wody niegazowanej.

Jeżeli pacjent leczy się na nadciśnienie tętnicze rano normalnie przyjmuje leki.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są: od poniedziałku do piątku na ustalone terminy.

W Pracowni CT wykonuje się badania tomograficzne wszystkich okolic ciała w technice spiralnej lub pojedynczego skanu, w tym – badania HRCT

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Lampa rentgenowska poruszając się dookoła ciała człowieka w obudowie zwanej „gantry”, powoduje naświetlanie wybranego obszaru ciała pacjenta dokładnie z każdego punktu wokół jego długiej osi. Dzięki temu uzyskuje się możliwość otrzymania na monitorze obrazu wybranej warstwy ciała.

Dodatkowo istnieje możliwość rekonstrukcji obrazu w innych płaszczyznach lub w obrazach trójwymiarowych. Wszystkie możliwości wtórnej obróbki obrazu dokonywane są przez komputer.

W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznego obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcję alergiczną lub działanie niepożądane (nudności, uczucie gorąca, świąd lub zaczerwienienie skóry, niepokój, kołatanie serca).

Każdorazowo podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie TK u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Rejestracja na badanie CT:

Oryginał skierowania należy złożyć w rejestracji rentgenowskiej w celu wyznaczenia terminu badania.

 

Przygotowanie do badania z kontrastem:

na czczo (bez jedzenia i picia 4 -5 godziny przed badaniem),
pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)  i szpitalne wypisy.

Przychodzimy z wynikami KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

Przychodzimy z wynikami TSH w przypadku chorób tarczycy (nie starszy niż 2 tygodnie).

 

Przygotowanie do badania bez podania kontrastu:

przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione).

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku na ustalone terminy .

W Pracowni USG wykonuje się wszelkiego rodzaju badania ultrasonograficzne, w tym – badania przepływów naczyniowych i ortopedyczne

USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie usg pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echo struktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, czy nowotworowej.

Aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w badaniu usg należy się do niego odpowiednio przygotować. Gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym pacjenta poddawanego badaniu usg uniemożliwiają precyzyjną ocenę narządów jamy brzusznej, dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie do badania.

 

Przygotowanie do badania:

USG narządów jamy brzusznej:
pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem), nie palić.
W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych.

 

USG układu moczowego:

do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony – najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki wody.

 

Na badanie USG przynosimy:

 • dowód osobisty,
 • poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy.

TELEFON DO REJESTRACJI: 55 646 03 28

Godziny pracy rejestracji:

Poniedziałek 9:00-17:00

Wtorek 9:00-17:00

Środa 12:00-17:00

Czwartek 9:00-17:00

Piątek 8:00-11:00

 

 

Kierownik Pracowni: dr n.med Sławomir Ligaj – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Zawadzka

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej świadczy usługi z zakresu endoskopii gastroenterologicznej dla potrzeb pacjentów szpitalnych , ambulatoryjnych i komercyjnych ( zgodnie z cennikiem obowiązującym w PCZ w Malborku)
Na podstawie umów z placówkami opieki zdrowotnej ,prywatnych ubezpieczeń i innych placówek.

WYKAZ PROCEDUR AMBULATORYJNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI GASROENTEROLOGII
– gastroskopia diagnostyczna (z testem ureazowym i biopsją),wykonywana metodą klasyczną -przez usta

– fiberosigmoidoskopia

– kolonoskopia diagnostyczna z biopsją i usunięciem polipów do 10mm

WYKAZ PROCEDUR U PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH:

w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy

– gastroskopie diagnostyczne z testem ureazowym i biopsją

– polipektomie endoskopowe
– usunięcie za pomocą koagulacji w osłonie argonu(APC) zmian o charakterze malformacji naczyniowych przewodu pokarmowego
– opaskowanie żylaków przełyku
– zakładanie przezskórnej gastrostomii odżywczej(PEG)
– usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego

– endoskopowe tamowanie krwawienia metodą iniekcyjną,mechaniczną(klipsy hemostatyczne),elektrokoagulacji oraz koagulacji w atmosferze argonu

– zakładanie zgłębników dojelitowych

w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy:

– fiberosigmoidoskopię

– kolonoskopię z biopsją
– oznaczanie ( tatuaż) miejsc zakwalifikowanych endoskopowo do leczenia operacyjnego
– endoskopowe polipektomie i mukozektomie zmian jelita grubego
– lokalizacja i endoskopowe tamowanie krwawienia metodą iniekcyjną,mechaniczną(klipsy hemostatyczne),elektrokoagulacji,elektrokoagulacji w atmosferze argonu

W celu podnoszenia kwalifikacji personel na bieżąco uzupełnia wiedzę na temat gastroenterologii uczestnicząc w warsztatach medycznych ,oraz kongresach gastroenterologicznych. Jednocześnie postępuje proces unowocześniania Pracowni .Posiadamy nowoczesny sprzęt: wideokolonoskopy, wideogastroskopy, duodenoskop, nowoczesną elektrokoagulację wraz z koagulacją w osłonie argonu (APC zapewniającą bezpieczeństwo w trakcie zabiegów endoskopowych), myjnie automatyczne i ultradźwiękowe
Rocznie wykonujemy ponad 4000 badań endoskopowych

Zarówno do gastroskopii jak i kolonoskopii obowiązuje oświadczenie

Kierownikmgr Marzena Piętaszewska  (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

tel. kontaktowy 55 646-02-23

adres e-mail: laboratorium@pcz.net.pl

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej jest wpisana do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem ewidencyjnym 2467.

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny. Rocznie wykonujemy ok. 300 tyś badań.

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania z zakresu:
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Diagnostyka schorzeń narządowych
 • Zakażeń wirusowych.
 • Markerów nowotworowych
 • Endokrynologii

WAŻNE:

Na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych ma wpływ czas upływający od momentu pobrania próbki do wykonania badań oraz warunki transportu materiału.
Nasze laboratorium wykonuje analizy na bieżąco, zaraz po pobraniu materiału dzięki bezpośredniej bliskości punktu pobrań. Ma to ogromne znaczenie w utrzymaniu najwyższej wiarygodności wyników badań. W razie konieczności wykonujemy badania w trybie cito.

LOKALIZACJA

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku Przychodni   wejście po prawej stronie. Pracownia czynna jest całodobowo dla komórek organizacyjnych Szpitala .

POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych odbywa się

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 10.30

 • Punkcie Pobrań w w Przychodni Specjalistycznej PCZ Sp.zo.o w Malborku ul. Słowackiego 71/4
 • Punkcie Pobrań w Malborku ul. M. Konopnickiej 4 tel. kontaktowy 55 617-14-27

 

Wykonujemy badania dla pacjentów:

– indywidualnych bez skierowań,

– pacjentów szpitalnych

– pacjentów przychodni rodzinnych i poradni   przyszpitalnych, z którymi mamy podpisaną umowę na wykonywanie badań.

 

KADRA:

 • 4 Diagnostów Laboratoryjnych,
 • 8 Techników,
 • 1 Sekretarka medyczna
 • 1 Pomoc Laboratoryjna.

Wśród diagnostów:

3 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej,

1 diagnosta posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej i   Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej,

Nasz zespół na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w Konferencjach i Sympozjach z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii.

Wiedza i duże doświadczenie zawodowe całego Zespołu zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań.

CENNIK:
Cennik 2022 II
PAKIETY BADAŃ:
PAKIET DLA MĘŻCZYZN Malbork
PAKIETY DLA KOBIET I DZIECI Malbork
PAKIETY NARZĄDOWE MALBORK
PAKIETY OGÓLNE Malbork

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UCZESTNICZY W ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMACH KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi (program powszechny i centralny),
 • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.
 • StandLab IQS – zintegrowany program kontroli jakości.

UWAGA:

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA URUCHOMILIŚMY ADRES E-MAIL, NA KTÓWY MOŻNA SŁAĆ WSZELKIE PYTANIA , UWAGI I REKLAMACJE.

laboratorium@pcz.net.pl

W związku z ustawą z dnia 27.08.1994 o ochronie danych osobowych informujemy, że odbiór wyników badań może odbywać się:

 1. wyłącznie osobiście przez pacjenta z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość
 2. przez osobę upoważnioną przez pacjenta, posiadającą stosowne upoważnienie do odbioru wyników badań oraz dokument stwierdzający tożsamość odbierającego wyniki.
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ŚWIADCZY SZEROKI ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH, DĄŻĄC DO UTRZYMANIA ICH JAKOŚCI NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE POPRZEZ :
 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań oraz ustalania kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny ich działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań, w oparciu o codzienną kontrolę wewnętrzną,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu własnego oraz personelu dostarczającego materiał do badań,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego, zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.

Kierownik: mgr Marzena Piętaszewska (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,                  specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej).

Pracownicy zatrudnieni w pracowni serologii transfuzjologicznej posiadają aktualne uprawnienia wydane przez Dyrektora RCKiK  do wykonywania badań immunohematologicznych.

Nadzór merytoryczny nad pracownią pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o w Malborku oraz wykonuje badania dla pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem i bez skierowania.

Pracownia wykonuje

 • oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i antygenie D z układu Rh;
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym;
 • próbę serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi;
 • grupy krwi u noworodków i niemowląt;
 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy);
 • Identyfikacyjne Karty Grup Krwi zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
 • wpisy do legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych;
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh;
 • prowadzi współpracę w obszarze diagnostyczno-medycznym z komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku poprzez zamawianie, sprowadzanie, wydawanie krwi i jej składników.

Badania są wykonywane metodą mikrokolumnową, która wykorzystuje zjawisko rozdziału zaglutynowanych krwinek czerwonych w wyniku wirowania w mikrokolumnie wypełnionej żelem dekstranowym. Technika ta jest stosowana z powodzeniem na całym świecie i została uznana za metodę referencyjną. Jest zalecana przez RCKiK oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Bierzemy regularny udział w zewnętrznej kontroli jakości organizowanej przez IHiT oraz RCKiK dbając o najwyższą jakość wykonywanych usług

 

informator dla pacjenta

Załączniki