Koordynator – Bartosz Piskozub

Technik koordynujący , Inspektor  Ochrony Radiologicznej – Anna Rogóż

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Pracownia  Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wszelkie wymogi pod kątem formalnym i prawnym, dotyczącym jednostek używających promieniowania jonizującego do celów medycznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w szkoleniach z zakresu Zapewnienia Jakości w Rentgenodiagnostyce i Ochronie Radiologicznej Pacjenta, mających na celu zwiększenie efektywności wykonywanych badań, a także zwiększenie ochrony zdrowia i życia pacjenta.

W Pracowni Diagnostyki Obrazowej wykonywane są okresowe testy parametrów fizycznych wszystkich aparatów rentgenowskich. Aparatura poddawana jest również raz w roku testom specjalistycznym wykonywanym przez akredytowane jednostki co jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:30.

W Pracowni RTG wykonuje się badania radiologiczne urografię  zdjęcia kostne, klatki piersiowej, jamy brzusznej

Od 2010 roku badania radiologiczne wykonujemy w oparciu o cyfrową technologię akwizycji, przesyłania, archiwizacji i prezentacji obrazu diagnostycznego

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie rentgenowskie.

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Zgodnie z przepisami, każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie rtg u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

 

Przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia rtg jest ciąża.

W większości przypadków badania rtg wykonywane są w dniu zgłoszenia. W przypadku badań gdzie konieczne jest przygotowanie  pacjenta ( urografia) ustalane są terminy.

 

Przygotowanie do badania:

Urografia:

pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem),
z wynikiem poprzednich badań USG, RTG jamy brzusznej,
z aktualnym wynikiem poziomu KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych,
stosować dietę lekkostrawną, pić dużo wody niegazowanej.

Jeżeli pacjent leczy się na nadciśnienie tętnicze rano normalnie przyjmuje leki.

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są: od poniedziałku do piątku na ustalone terminy.

W Pracowni CT wykonuje się badania tomograficzne wszystkich okolic ciała w technice spiralnej lub pojedynczego skanu, w tym – badania HRCT

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Lampa rentgenowska poruszając się dookoła ciała człowieka w obudowie zwanej „gantry”, powoduje naświetlanie wybranego obszaru ciała pacjenta dokładnie z każdego punktu wokół jego długiej osi. Dzięki temu uzyskuje się możliwość otrzymania na monitorze obrazu wybranej warstwy ciała.

Dodatkowo istnieje możliwość rekonstrukcji obrazu w innych płaszczyznach lub w obrazach trójwymiarowych. Wszystkie możliwości wtórnej obróbki obrazu dokonywane są przez komputer.

W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznego obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcję alergiczną lub działanie niepożądane (nudności, uczucie gorąca, świąd lub zaczerwienienie skóry, niepokój, kołatanie serca).

Każdorazowo podstawą do wykonania badania jest skierowanie – źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie TK u dziecka musi być odnotowane  w celu monitorowania ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Rejestracja na badanie CT:

Oryginał skierowania należy złożyć w rejestracji rentgenowskiej w celu wyznaczenia terminu badania.

 

Przygotowanie do badania z kontrastem:

na czczo (bez jedzenia i picia 4 -5 godziny przed badaniem),
pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)  i szpitalne wypisy.

Przychodzimy z wynikami KREATYNINY (nie starszy niż 2 tygodnie).

Przychodzimy z wynikami TSH w przypadku chorób tarczycy (nie starszy niż 2 tygodnie).

 

Przygotowanie do badania bez podania kontrastu:

przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione).

Rejestracja pacjentów:     od poniedziałku – do piątku w godzinach      8.00- 18.30

telefonicznie:        55 6460 251   lub    55 6460 317

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku na ustalone terminy .

W Pracowni USG wykonuje się wszelkiego rodzaju badania ultrasonograficzne, w tym – badania przepływów naczyniowych i ortopedyczne

USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie usg pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echo struktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, czy nowotworowej.

Aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w badaniu usg należy się do niego odpowiednio przygotować. Gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym pacjenta poddawanego badaniu usg uniemożliwiają precyzyjną ocenę narządów jamy brzusznej, dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie do badania.

 

Przygotowanie do badania:

USG narządów jamy brzusznej:
pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia 4 godziny przed badaniem), nie palić.
W dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych.

 

USG układu moczowego:

do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony – najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić 2-3 szklanki wody.

 

Na badanie USG przynosimy:

 • dowód osobisty,
 • poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy.

Kierownik Pracowni: dr n.med. Sławomir LIGAJ specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Zawadzka-Piątek

Rejestracja na badania: 55 646 03 28
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej: 55 646 02 43

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje badania i zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i u pacjentów diagnozowanych i leczonych w naszym Szpitalu. Istnieje także możliwość wykonania badań i zabiegów odpłatnie – dotyczy innych ośrodków medycznych oraz pacjentów indywidualnych. Pracownia dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym sprzętem endoskopowym (videoendoskopy, myjnia automatyczna oraz szeroka gama akcesoriów) umożliwiającym świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy gastroskopie, podczas których, jeśli istnieją wskazania medyczne, są wykonywane testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori) oraz pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. W zakres procedur terapeutycznych wykonywanych w naszej Pracowni wchodzą: polipektomie endoskopowe oraz endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu metod: iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych (klipsownica, podwiązki gumowe), ponadto wykonujemy eradykacje żylaków przełyku przy użyciu opasek gumowych.

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania kolonoskopowe (obejmujące badanie całego jelita grubego, a w części przypadków także końcowego odcinka jelita cienkiego) oraz rektoskopie (tylko u pacjentów leczonych w szpitalu). W ramach postępowania diagnostycznego wykonywane jest pobieranie materiału do badania histopatologicznego oraz lokalizacja zmian (stan zapalny, uchyłki, polipy, guzy i nacieki, zmiany naczyniowe, punkt krwawienia, zwężenia) i znakowanie miejsc po polipektomii lub guzów przed zabiegami operacyjnymi (tzw. tatuaż). W ramach postępowania terapeutycznego wykonywane są zabiegi endoskopowej polipektomii i mukozektomii, a także tamowania krwawień.

Materiały histopatologiczne pobrane w naszej Pracowni są opracowywane i oceniane w NZOZ El-PAT w Elblągu.

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na procedury endoskopowe systematycznie zwiększamy ilość wykonywanych badań i zabiegów. Jednocześnie trwa proces poszerzania zakresu działalności oraz systematycznego podwyższania jakości usług świadczonych przez Pracownię. Odbywa się to poprzez unowocześnianie bazy sprzętowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie obowiązujących w Pracowni procedur. W najbliższym czasie planowany jest remont z przebudową Pracowni oraz zakup nowego sprzętu endoskopowego i akcesoriów.

Kierownik – mgr Marzena Piętaszewska (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

 

 

 

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje  badania dla pacjentów indywidualnych bez skierowań, pacjentów szpitalnych oraz pacjentów przychodni rodzinnych i poradni przyszpitalnych, z którymi mamy podpisaną umowę na wykonywanie badań. Większość badań wykonywanych jest na miejscu. 

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie ,posiadamy wysokiej klasy aparaturę, oraz bierzemy udział w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości uzyskując bardzo dobre wyniki.

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej  PCZ sp. z o. o. w Malborku wykonuje

 szeroki panel badań w kierunku chorób :

 • TARCZYCY
 • MIAŻDŻYCY
 • CUKRZYCY
 • GRUCZOŁU KROKOWEGO
 • NEREK
 • WĄTROBY
 • NOWOTWOROWYCH

oraz diagnostyki:

 • NIEDOKRWISTOŚĆI
 • STANU ZAPALNEGO
 • NIEDOBORU WITAMIN
 • NIETOLERANCJI POKARMOWYCH
 • ALERGII
 • MONITOROWANIA LECZENIA PRZECIWZAKRZEPOWEGO

W związku z obecną wyjątkową sytuacją epidemiologiczną Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej PCZ Sp. z o.o. w Malborku wprowadza możliwość wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Badanie będzie wykonywane w naszym laboratorium od 18-06-2020 testem immunologicznym metodą elektrochemiluminescencji „ECLIA” . Test ten służy do jakościowego wykrywania w ludzkiej surowicy przeciwciał (IgM oraz dojrzałych IgG) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem2(SARS-Co-2) i jest testem pomocniczym w określeniu reakcji immunologicznej na  SARS-Co-2. Poziomy i chronologiczna kolejność pojawiania się przeciwciał IgG i IgM są wysoce zmienne co uzasadnia równoległe wykrywanie obu tych przeciwciał.

Koszt badania wynosi 70zł ,oczekiwanie na wynik 1-2 dni robocze

Oprócz powyższych badań wykonywanych jest szereg innych analiz takich jak diagnostyka boreliozy, mononukleozy zakaźnej, toxoplazmozy, wirusa cytomegalii, krztuśca, markery nowotworowe, diagnostyka alergii, wirusowego zapalenia wątroby typu A,B,C i wiele innych.

Pełen wykaz badań dostępny jest w:

 • Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej tel. kontaktowy 55 646-02-23
 • Punkcie Pobrań w w Przychodni Specjalistycznej PCZ Sp.zo.o w Malborku ul. Słowackiego 71/4
 • Punkcie Pobrań w Malborku ul. M. Konopnickiej 4 tel. kontaktowy 55 617-14-27

Materiał do badań pobierany jest:

 • codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-10.30 oraz w soboty od 8-10.00 w Przychodni Specjalistycznej PCZ Sp. z o.o. w Malborku ul. Słowackiego 71/4 (obok apteki Alba)

 

 • codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-10.30 w nowym Punkcie Poboru Malbork ul. M. Konopnickiej 4

 

Dysponujemy wykwalifikowanym personelem, który ma duże doświadczenie w pobieraniu materiału u dzieci. (dzieci zapraszamy od poniedziałku do soboty. Przychodnia Specjalistyczna PCZ Sp. z o.o. w Malborku ul. Konopnickiej 71/4 )

Hematologia:

PARAMETR METODA czas

oczekiwania

materiał
morfologia 3 diff RBC-zmiana impedancji 1 dzień Krew pełna pobrana na K2EDTA
morfologia 5 diff

 

 

Rozdział WBC na 5grup-met.cytometrii przepływowej 1 dzień Krew pełna pobrana na K2EDTA
OB sedymentacji-szybkość opadania erytrocytów 1 dzień Krew pełna pobrana na cytrynian sodu
rozmaz mikroskopowy Met.May Grunwalda-Giemzy 1-2 dni Krew pełna pobrana na K2EDTA
retikulocyty Barwienie błękitem bromowo-krezolowym 1 dzień Krew pełna pobrana na K2EDTA

 

 

Chemia kliniczna:

PARAMETR METODA czas

oczekiwania

materiał
Albumina met.kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową 1 dzień surowica
aminotransferaza alaninowa (ALT) met.kinetyczna bez fosforanu pirydoksalu IFCC 1 dzień surowica
aminotransferaza asparaginianowa (AST) met.kinetyczna bez fosforanu pirydoksalu IFCC 1 dzień surowica
amylaza w surowicy i w moczu met.z modyfikowanymi oligocukrami G7 IFCC

 

1 dzień Surowica/mocz
białko C-reaktywne (CRP) Test immunoturbidymetryczny ze wzmocnieniem cząstkami lateksu. 1 dzień surowica
białko całkowite w surowicy i wydalanie w moczu

 

met.biuretowa 1 dzień Surowica/mocz
bilirubina bezpośrednia met. diazo.

 

 

1 dzień surowica
bilirubina całkowita met.z jonem dwuazoniowym  DPD

 

1 dzień surowica
chlorki met. potencjometrii pośredniej indirect 1 dzień surowica
cholesterol całkowity met. z esterazą i oksydaza cholesterolową 1 dzień surowica
cholesterol HDL met.bezpośrednia z  enz. modyfikowanymi PEG 1 dzień surowica
cholesterol LDL wartość wyliczana 1 dzień
dehydrogenaza mleczanowa (LDH) met.kinetyczna pirogronian -mleczan 1 dzień surowica
etanol Metoda enzymatyczna z użyciem dehydrogenazy alkoholowej 1 dzień surowica
fosfataza alkaliczna (ALP) met.kinetyczna z p-nitrofenylofosforanem 1 dzień surowica
fosforany nieorganiczne w surowicy i w moczu met.z fosforomolibdenianem bez redukcji 1 dzień surowica
γ-glutamlotranspeptydaza (  GGTP) met.kinetyczna z gamma-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidemi glicyloglicyną IFCC 1 dzień surowica
glukoza met.enzymatyczna z heksokinazą 1 dzień surowica
hemoglobina glikozylowana (HbA1C)  turbidymetryczna met. immunoinhibicyjna w hemolizacie przygotowanym z krwi pełnej 1 dzień surowica
kinaza kreatynowa (CK)

 

 

 

met.kinetyczna z fosfokreatyną ,aktywator NAC 1 dzień surowica
kreatynina met.kinetyczna z alkalicznym pikrynianem z kompensacją 1 dzień surowica
kwas moczowy met.z urykazą i peroksydazą 1 dzień surowica
magnez met.kolorymetryczna z chlorofosfenazyną III 1 dzień surowica
mocznik met.z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową 1 dzień surowica
potas met. potencjometrii pośredniej indirect

 

1 dzień surowica
Oznaczenie stężenia czynnika reumatoidalnego RFII met. immunoturbidymetryczna. 1 dzień surowica
Równowaga kwasowo zasadowa:

pH,pCO2,,pO2,,O2,saturacja,BE-nadmiar/niedobór zasad,dwuwęglany

karboksyhemoglobina

wapń zjonizowany

1 dzień Krew pełna
Sód met. potencjometrii pośredniej indirect 1 dzień surowica
trójglicerydy met.enzymatyczno-kolorymetryczna z LPL,GK,GPO,POD 1 dzień surowica
wapń całkowity w surowicy i w moczu met.kompleksometryczna z  o-krezoloftaleiną 1 dzień Surowica/mocz
żelazo met.kolorymetryczna z ferrozyną 1 dzień surowica

 

Koagulologia:

PARAMETR METODA czas

oczekiwania

materiał
czas koalinowo – kefalinowy (APTT) optyczna 1 dzień Osocze cytrynianowe
czas protrombinowy (PT i wskaźnik INR)  

optyczna

1 dzień Osocze cytrynianowe
D-dimery Test immunoturbidymetryczny ze wzmocnieniem cząstkami lateksu. 1 dzień Osocze cytrynianowe

 

Immunochemia:

PARAMETR METODA czas

oczekiwania

materiał
hormon tyreotropowy (TSH) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
trijodotyronina wolna (fT3) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
tyroksyna wolna (fT4) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
troponina T elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień

(1h)

surowica
prolaktyna (PRL) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
gonadotropina kosmówkowa (β-HCG) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
antygen karcinoembrionalny (CEA) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
antygen specyficzny dla gruczołu krokowego (PSA) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica
antygen HBS (HbsAg) elektrochemiluminescencji „ECLIA” 1 dzień surowica

 

Analityka ogólna:

PARAMETR METODA czas

oczekiwania

materiał UWAGI
kał – badanie na krew utajoną immuno-chromatografia 1 dzień kał Bez specjalnej diety
kał – badanie ogólne 1 dzień kał
kał – badanie obecności pasożytów mikroskopowa 1 dzień kał Pobrać z kilku miejsc w odstępach 3-5 dniowych
kał – badanie obecności antygenu Helicobacter Pylori immuno-chromatografia 1 dzień kał
mocz- badanie ogólne test paskowy, osad met.mikroskopowa

 

1 dzień Mocz poranny Poranna próbka moczu
wykrywanie substancji uzależniających w moczu) 10-cio,parametrowy test jednoetapowy

 

 

1 dzień mocz
badanie jakościowe wykrywania wirusów grypy A i B immuno-chromatografia 1 dzień wymaz : nos,gardło

 

 

W związku z ustawą z dnia 27.08.1994 o ochronie danych osobowych informujemy, że odbiór wyników badań może odbywać się:

 

 1. wyłącznie osobiście przez pacjenta z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość

 

 1. przez osobę upoważnioną przez pacjenta, posiadającą stosowne upoważnienie do odbioru wyników badań oraz dokument stwierdzający tożsamość odbierającego wyniki.

 

 

Serdecznie zapraszamy

informator dla pacjenta

Kierownik: mgr Marzena Piętaszewska (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej,                  specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej).

Pracownicy zatrudnieni w pracowni serologii transfuzjologicznej posiadają aktualne uprawnienia wydane przez Dyrektora RCKiK  do wykonywania badań immunohematologicznych.

Nadzór merytoryczny nad pracownią pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o w Malborku oraz wykonuje badania dla pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem i bez skierowania.

Pracownia wykonuje

 • oznaczenie grupy krwi w układzie AB0 i antygenie D z układu Rh;
 • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym;
 • próbę serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi;
 • grupy krwi u noworodków i niemowląt;
 • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy);
 • Identyfikacyjne Karty Grup Krwi zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
 • wpisy do legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych;
 • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh;
 • prowadzi współpracę w obszarze diagnostyczno-medycznym z komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku poprzez zamawianie, sprowadzanie, wydawanie krwi i jej składników.

Badania są wykonywane metodą mikrokolumnową, która wykorzystuje zjawisko rozdziału zaglutynowanych krwinek czerwonych w wyniku wirowania w mikrokolumnie wypełnionej żelem dekstranowym. Technika ta jest stosowana z powodzeniem na całym świecie i została uznana za metodę referencyjną. Jest zalecana przez RCKiK oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 

Bierzemy regularny udział w zewnętrznej kontroli jakości organizowanej przez IHiT oraz RCKiK dbając o najwyższą jakość wykonywanych usług

 

informator dla pacjenta