Poradnia znajduje się w budynku Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12

 

Specjaliści Poradni Onkologicznej zapewniają opiekę nad pancjentami z podejrzeniem nawotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową, zajmują się między innymi:
-rozpoznawaniem i diagnostyką chorób nowotworowych
-planowaniem niezbędnych badań
systemowym leczeniem chorych na nowotwory złośliwe (chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, leczenie wspomagające)
-kwalifikacją do leczenia uzupełniającego w okresie przed lub pooperacyjnym
-oceną wyników leczenia oraz oceną i leczeniem działań niepożądanych
prowadzeniem chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej.

 

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni onkologicznej w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie.  Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Onkologicznej w Nowym Dworze Gdańskim:

dr n. med. Iwona Ryniewicz- Zander-  specjalista onkolog, radioterapeuta, specjalista onkologii klinicznej

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

Rejestracja- nr telefonu: 55 247 24 71