Tel. 055 247 24 71 ( na bieżąco )

 

2 x w miesiącu ( 15 i 30 )

Jeżeli wypada sobota lub niedziela to w poniedziałek

 

14:00 – 15:00

 

D. Odya