Poradnia znajduje się w budynku Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12

Poradnia Otolaryngologiczna- zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób jamy ustnej, gardła, chorób drug oddechowych i chorób uszu dzieci i dorosłych.

Leczone schorzenia:

  • zapalenie błony śluzowej,
  • zapalenie zatok przynosowych,
  • zapalenie ucha zewnętrznego i środkowego,
  • zapalenie węzłów chłonnych,
  • zapalenie migdałków,
  • zapalenie strun głosowych,
  • ostre zakażenie  górnych dróg oddechowych

W ramach porady specjalistycznej przeprowadzane są wymazy z nosa i gardła oraz drobne zabiegi ( płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciał obcych, biopsje gardła, plastyka wędzidełka itp.)

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni otolaryngologicznej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Otolaryngologicznej w Nowym Dworze Gdańskim:

lek.med. A. Patyk– specjalista otolaryngologii

lek.med. G. Ankudowicz

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

Rejestracja- nr telefonu: 55 247 24 71