Poradnia znajduje się w budynku Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12

 

Świadczenia medyczne obejmują:

1.Diagnostykę, leczenie i profilaktykę schorzeń ginekologicznych

  • Profilaktykę raka szyjki macicy, jajnika, trzonu macicy i piersi
  • Hormonalna terapię zastępczą
  • Antykoncepcję- poradnictwo, antykoncepcja hormonalna, tabletki, plastry, krążki, NuvaRing
  • Badania cytologiczne
  • Leczenie nadżerek ( elektrokoagulacja )
  • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne i dopochwowe

2. Opiekę nad kobietą ciężarną z ciążą fizjologiczną 

  • Kompleksową opiekę nad ciężarną
  • profilaktykę i leczenie w ciąży
  • Diagnostykę USG głowicą dopochwową i brzuszną

Aby skorzystać z bezpłatnych usług w poradni ginekologiczno – położniczej w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Ginekologiczno- Położniczej w Nowym Dworze Gdańskim:

 

lek. med. K. Onichimowski– specjalista ginekolog- położnik

lek. med. M. Wolski– specjalista ginekolog- położnik

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

Rejestracja- nr telefonu: 55 247 24 71