Poradnia znajduje się w budynku Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12

Poradnia Pulmunologiczna prowadzi leczenie oraz diagnostykę chorób płuc w następujących przypadkach: zakresu chorób płuc:

 • astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna chorób płuc,
 • gruźlica płuc,
 • sarkoidoza,
 • inne choroby śródmiąższowe płuc,
 • zatorowość płucna,
 • leczenie gruźlicy pozapłucnej

W ramach diagnostyki chorób płuc wykonujemy:

 • RTG klatki piersiowej,
 • KT klatki piersiowej,
 • spirometria,
 • badania laboratoryjne,
 • badania bakteriologiczne

Profilaktyka Chorób układu oddechowego

 • PET
 • USG jamy opłucnowych
 • USG jamy brzusznej

 

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni pulmonologicznej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Pulmonologicznej w Nowym Dworze Gdańskim:

prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

lek.med. A. Kitowska– lekarz pulmonolog

lek.med. A. Ijuh– specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i chorób płuc

 

 

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Dworcowa 12

Rejestracja- nr telefonu: 55 247 24 71