Poradnia znajduje się w budynku Przychodni na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku przy ul. Armii Krajowej 105/106. Parter.

 

Specjaliści Poradni Onkologicznej zapewniają opiekę pacjentom z podejrzeniem nowotworu lub ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.  Zajmują się między innymi:

  • rozpoznawaniem i diagnostyką chorób nowotworowych
  • planowaniem niezbędnych badań
  • kwalifikacją do systemowego leczeniem chorych na nowotwory złośliwe (chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, leczenie wspomagające)
  • wykonywaniem zabiegów diagnostycznych takich jak biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, biopsia mammotomiczna
  • wykonywaniem małych zabiegów chirurgicznych
  • kwalifikacją do leczenia uzupełniającego w okresie przed lub pooperacyjnym
  • oceną wyników leczenia oraz oceną i leczeniem działań niepożądanych prowadzeniem chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni onkologicznej w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie.  Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni Onkologicznej w Malborku:

lek. Piotr Wiosek – specjalista onkologii klinicznej

lek. Magdalena Stefańczyk – specjalista radioterapii onkologicznej

dr n. med. Justyna Zygoń – specjalista chirurgii onkologicznej i piersi

dr n. med. Konrad Szydłowski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

lek. Kamil Brzuskiewicz – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

82-200 Malbork

 Armii Krajowej 105/106

Rejestracja – nr telefonu 55 6460 320

e-mail:   przychodnia.mk@pcz.net.pl