Poradnia znajduje się w budynku Przychodni na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku przy ul. Armii Krajowej 105/106. Parter.

 

Poradnia świadczy specjalistyczne konsultacje chirurgiczne w zakresie kwalifikacji do zabiegów operacyjnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku, a także porady z zakresu leczenia:

  • ran ostrych i przewlekłych
  • chorób naczyń obwodowych (tętnic i żył),
  • chorób narządów jamy brzusznej.

W poradni wykonywane są również zabiegi chirurgiczne, m.in.

  • wycięcie guzków skóry i tkanki podskórnej,
  • wycięcie znamion barwnikowych,
  • leczenie zabiegowe wrastających paznokci i odcisków,
  • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych,
  • zmiany opatrunków,
  • usuwanie szwów,
  • wymiana oraz usuwanie opatrunków gipsowych.

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni chirurgii ogólnej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni chirurgii ogólnej w Malborku:

lek. Andrzej Nowosielski  specjalista chirurgii ogólnej

lek. Wojciech Partyka  specjalista chirurgii ogólnej

lek. Piotr Winnicki  specjalista chirurgii ogólnej

lek. Leszek Zacharczuk specjalista chirurgii ogólnej

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

82-200 Malbork

Armii Krajowej 105/106

Rejestracja – nr telefonu 55 6460 320

e-mail:   przychodnia.mk@pcz.net.pl