Poradnia znajduje się w budynku Przychodni na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku przy ul. Armii Krajowej 105/106. Parter.

 

Poradnia świadczy specjalistyczne konsultacje chirurgiczne w zakresie kwalifikacji do zabiegów operacyjnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku, a także porady z zakresu leczenia:

  • ran ostrych i przewlekłych
  • chorób naczyń obwodowych (tętnic i żył),
  • chorób narządów jamy brzusznej.

W poradni wykonywane są również zabiegi chirurgiczne, m.in.

  • wycięcie guzków skóry i tkanki podskórnej,
  • wycięcie znamion barwnikowych,
  • leczenie zabiegowe wrastających paznokci i odcisków,
  • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych,
  • zmiany opatrunków,
  • usuwanie szwów,
  • wymiana oraz usuwanie opatrunków gipsowych.

W celu skorzystania z bezpłatnych usług poradni chirurgii ogólnej w ramach kontraktu z NFZ, konieczne jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny rodzinnej (POZ) lub przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Na Państwa życzenie oraz dla osób nieubezpieczonych lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

Godzina podana w rejestracji jest orientacyjnym czasem przyjęcia pacjenta przez lekarza w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji, co wynika ze stanu zdrowia pacjentów przyjmowanych w danym dniu, ilości przyjęć pacjentów w stanie nagłym lub pilnym, a także od innych losowych okoliczności.

Poradnia specjalistyczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do większości lekarzy-specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub od innego lekarza, który posiada zawartą umowę z NFZ. Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością będą zarejestrowane po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzające uprawnienia.

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Podczas wizyty w przychodni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości, co umożliwia ustalenie uprawnień do uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

Na Państwa życzenie, a także u osób nieubezpieczonych, lekarze specjaliści świadczą usługi odpłatnie, wg cennika Powiatowego Centrum Zdrowia.

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dorosłych

Pn-Pt 10:00-14:30

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci

Środa 9:00-13:00

Piątek 15:00-18:00

Specjaliści przyjmujący w naszej Poradni chirurgii ogólnej w Malborku:

lek. Leszek Zacharczuk – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Andrzej Nowosielski – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Jarosław Knapiak – specjalista chirurgii ogólnej

lek. Adriana Machalińska-Kotuła – specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Bartosz Gawliński – specjalista chirurgii dziecięcej

Dokumentacja pacjenta przygotowywana jest na jego pisemny wniosek – który należy złożyć w rejestracji. Dokumentacja jest wydawana na podstawie dowodu osobistego pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub  upoważnionej przez niego osobie. Stosowne upoważnienie pacjent składa osobiście w rejestracji Przychodni.

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

82-200 Malbork

Armii Krajowej 105/106

Rejestracja – nr telefonu 55 6460 320

e-mail:   przychodnia.mk@pcz.net.pl