Kierownik Pracowni: dr n.med. Sławomir LIGAJ specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Zawadzka-Piątek

Rejestracja na badania: 55 646 03 28
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej: 55 646 02 43

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej wykonuje badania i zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i u pacjentów diagnozowanych i leczonych w naszym Szpitalu. Istnieje także możliwość wykonania badań i zabiegów odpłatnie – dotyczy innych ośrodków medycznych oraz pacjentów indywidualnych. Pracownia dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym sprzętem endoskopowym (videoendoskopy, myjnia automatyczna oraz szeroka gama akcesoriów) umożliwiającym świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy gastroskopie, podczas których, jeśli istnieją wskazania medyczne, są wykonywane testy ureazowe (na obecność bakterii Helicobacter pylori) oraz pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. W zakres procedur terapeutycznych wykonywanych w naszej Pracowni wchodzą: polipektomie endoskopowe oraz endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego przy użyciu metod: iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych (klipsownica, podwiązki gumowe), ponadto wykonujemy eradykacje żylaków przełyku przy użyciu opasek gumowych.

W zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywane są badania kolonoskopowe (obejmujące badanie całego jelita grubego, a w części przypadków także końcowego odcinka jelita cienkiego) oraz rektoskopie (tylko u pacjentów leczonych w szpitalu). W ramach postępowania diagnostycznego wykonywane jest pobieranie materiału do badania histopatologicznego oraz lokalizacja zmian (stan zapalny, uchyłki, polipy, guzy i nacieki, zmiany naczyniowe, punkt krwawienia, zwężenia) i znakowanie miejsc po polipektomii lub guzów przed zabiegami operacyjnymi (tzw. tatuaż). W ramach postępowania terapeutycznego wykonywane są zabiegi endoskopowej polipektomii i mukozektomii, a także tamowania krwawień.

Materiały histopatologiczne pobrane w naszej Pracowni są opracowywane i oceniane w NZOZ El-PAT w Elblągu.

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na procedury endoskopowe systematycznie zwiększamy ilość wykonywanych badań i zabiegów. Jednocześnie trwa proces poszerzania zakresu działalności oraz systematycznego podwyższania jakości usług świadczonych przez Pracownię. Odbywa się to poprzez unowocześnianie bazy sprzętowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych personelu oraz doskonalenie obowiązujących w Pracowni procedur. W najbliższym czasie planowany jest remont z przebudową Pracowni oraz zakup nowego sprzętu endoskopowego i akcesoriów.