Koordynator: Lek. Danuta Stanek- Gutowska – specjalista pediatrii
Z-ca Koordynatora:lek. Joanna Piętaszewska-Ścibisz
Pielęgniarka koordynująca: Anna Zielińska

Lekarze oddziału:

 • lek. Sandra Kas-Skrobańska
 • lek. Monika Klecha
 • lek. Arkadiusz Lucia

Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawuje zespół 10 doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek.

Oddział znajduje się na 3 piętrze głównego budynku szpitala i liczy 16 łóżek z możliwością przebywania z dzieckiem jednego rodzica- bezpłatnie.
Oddział dziecięcy świadczy usługi zdrowotne pacjentom od okresu noworodkowego do 18 r. ż. Usługi zdrowotne są wykonywane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, procedurami i zasadami zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Na oddziale znajdują się 2 izolatki z oddzielnymi sanitariatami.

Pacjenci przyjmowani są w trybie:

 • planowym- ze skierowaniem na badania np. CUM, gastroskopia, holter)
 • pilnym- ze skierowaniem z POZ, pomocy doraźnej lub Ratownictwa Medycznego
 • nagłym – bez skierowania

Przyjęcie do szpitala rozpoczyna się w głównej rejestracji szpitala (znajdującej się na parterze), gdzie należy udać się ze skierowaniem. Po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją elektroniczną i założeniem dokumentacji pacjent kierowany jest do pokoju badań Izby Przyjęć.
Pokój badań Izby Przyjęć, znajduje się przy oddziale pediatrycznym, ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom.

Na oddziale pediatrycznym odbywają się szkolenia studentów, stażystów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie pediatrii ( akredytacja MZ na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie pediatrii).
W procesie diagnostyczno- leczniczym korzystamy ze współpracy ze specjalistami z dziedziny: okulistyki, laryngologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, radiologii oraz porady psychologa.
W celu złagodzenia stresu związanego z pobytem w szpitalu na oddziale udostępnia się dzieciom pokój zabaw, muzykę dziecięcą, zabawki i mini zjeżdżalnię.
Na każdej sali znajduje się telewizor na monety.
Przyjaźnie nastawiony personel stwarza chorym dzieciom warunki domowo- przedszkolne, z możliwością przesunięcia badania lekarskiego jeśli dziecko śpi.
Dobre samopoczucie i zdrowie dziecka jest dla nas priorytetem, a uśmiech zdrowego dziecka nagrodą.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

 1. Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski.
 2. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.
 6. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
 7. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera lub w trybie nagłym.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

Pacjent powinien zabrać ze sobą oprócz dokumentów:

 1. Środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, przybory do golenia,
 2. W szpitalu nie używaj gąbki do mycia – wskazane są jednorazowe myjki (w szczególności na oddziałach zabiegowych).
 3. Ręczniki, koszula, piżama, szlafrok, środki czystości, kapcie, klapki pod prysznic,
 4. Kubek lub szklankę, sztućce (można mieć własne).
 5. W celu kontaktu z osobami bliskimi – telefon komórkowy, istnieje tez możliwość skorzystania z telefonu w oddziale.
 6. W chwili przyjęcia, pacjent zobowiązany jest oddać ubranie wierzchnie rodzinie lub przechować w magazynie szpitalnym.
 7. Nie należy przynosić ze sobą rzeczy drogocennych, biżuterii, pieniędzy. Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.
 8. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione maskotki, zabawki, gry, książki.
 9. Zasady przyjęcia i wypisu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.