Koordynator: Lek. Danuta Stanek- Gutowska – specjalista pediatrii
Z-ca Koordynatora:lek. Joanna Piętaszewska-Ścibisz
Pielęgniarka koordynująca: Anna Zielińska

Lekarze oddziału:

  • lek. Sandra Kas-Skrobańska
  • lek. Monika Klecha
  • lek. Arkadiusz Lucia

Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawuje zespół 10 doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek.

Oddział znajduje się na 3 piętrze głównego budynku szpitala i liczy 20 łóżek z możliwością przebywania z dzieckiem jednego rodzica- bezpłatnie.
Oddział dziecięcy świadczy usługi zdrowotne pacjentom od okresu noworodkowego do 18 r. ż. Usługi zdrowotne są wykonywane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, procedurami i zasadami zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Na oddziale znajdują się 2 izolatki z oddzielnymi sanitariatami.

Pacjenci przyjmowani są w trybie:

  • planowym- ze skierowaniem na badania np. CUM, gastroskopia, holter)
  • pilnym- ze skierowaniem z POZ, pomocy doraźnej lub Ratownictwa Medycznego
  • nagłym – bez skierowania

Przyjęcie do szpitala rozpoczyna się w głównej rejestracji szpitala (znajdującej się na parterze), gdzie należy udać się ze skierowaniem. Po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją elektroniczną i założeniem dokumentacji pacjent kierowany jest do pokoju badań Izby Przyjęć.
Pokój badań Izby Przyjęć, znajduje się przy oddziale pediatrycznym, ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom.

Na oddziale pediatrycznym odbywają się szkolenia studentów, stażystów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie pediatrii ( akredytacja MZ na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie pediatrii).
W procesie diagnostyczno- leczniczym korzystamy ze współpracy ze specjalistami z dziedziny: okulistyki, laryngologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, radiologii oraz porady psychologa.
W celu złagodzenia stresu związanego z pobytem w szpitalu na oddziale udostępnia się dzieciom pokój zabaw, muzykę dziecięcą, zabawki, mini zjeżdżalnię, a także bezpłatne korzystanie z karty telefonicznej „TELEFON DO MAMY” (akcja Telekomunikacji Polskiej).
Na każdej sali znajduje się telewizor na monety.
Przyjaźnie nastawiony personel stwarza chorym dzieciom warunki domowo- przedszkolne, z możliwością przesunięcia badania lekarskiego jeśli dziecko śpi.
Dobre samopoczucie i zdrowie dziecka jest dla nas priorytetem, a uśmiech zdrowego dziecka nagrodą.