Koordynator: Lek. Danuta Stanek- Gutowska – specjalista pediatrii
Z-ca Koordynatora: lek. Joanna Piętaszewska-Ścibisz – specjalista pediatrii
Pielęgniarka koordynująca: piel. Sylwia Majewska – specjalizacja pediatryczna

Lekarze oddziału:

 • Monika Klecha – dziecięcy/noworodki – lekarz
 • Maciej Dąbrowski – lekarz
 • Katarzyna Wilczek – lekarz
 • Iryna Petruk – lekarz
 • Olha Ozemko – lekarz
 • Klaudia Zima – lekarz
 • Sebastian Honisz – lekarz

Opiekę pielęgniarską nad pacjentami sprawuje zespół 12 doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek.

 

Oddział dziecięcy świadczy usługi zdrowotne pacjentom od okresu noworodkowego do 18 r.ż. Usługi zdrowotne są wykonywane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, procedurami i zasadami zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

 

W 2020 roku oddział został oddany do użytku w nowym miejscu, na parterze budynku położniczo- ginekologicznego. Oddział dziecięcy dysponuje także własnym punktem przyjęć, odpowiednio wyposażonym.

Na oddziale znajdują się 9 sal, w tym: 4 sale z oddzielnymi węzłami sanitarnymi, 1 sala intensywnego dozoru.

Aktualnie mamy 16 łóżek z możliwością przebywania z dzieckiem jednego rodzica – bezpłatnie.

 

Pacjenci przyjmowani są w trybie:

 • planowym- ze skierowaniem na badania np. CUM, gastroskopia, Holter RR, Holter EKG)
 • pilnym- ze skierowaniem z POZ, pomocy doraźnej lub Ratownictwa Medycznego
 • nagłym – bez skierowania

Przyjęcie do szpitala rozpoczyna się w głównej rejestracji szpitala (znajdującej się na parterze głównego budynku), gdzie należy udać się ze skierowaniem. Po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją elektroniczną i założeniem dokumentacji pacjent kierowany jest do Punktu Przyjęć Oddziału Dziecięcego mieszczącej się na parterze budynku, gdzie również znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny oraz noworodkowy.

Na oddziale pediatrycznym odbywają się szkolenia studentów, stażystów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej (akredytacja MZ na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie pediatrii).W procesie diagnostyczno- leczniczym korzystamy ze współpracy ze specjalistami z dziedziny: okulistyki, laryngologii, chirurgii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, radiologii oraz porady psychologa i dietetyka.

W celu złagodzenia stresu związanego z pobytem w szpitalu na oddziale udostępnia się dzieciom   zabawki, książeczki, kolorowanki. Na każdej sali znajduje się bezpłatny telewizor z dostępem do telewizji naziemnej.

Przyjaźnie nastawiony personel stwarza chorym dzieciom warunki domowo – przedszkolne, z możliwością przesunięcia badania lekarskiego jeśli dziecko śpi.

 

Dobre samopoczucie i zdrowie dziecka jest dla nas priorytetem, a uśmiech zdrowego dziecka, nagrodą, zgodnie z naszą nadrzędną maksymą:

„kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

 1. Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski.
 2. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.
 6. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
 7. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera lub w trybie nagłym.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

Pacjent powinien zabrać ze sobą oprócz dokumentów:

 1. Środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, przybory do golenia,
 2. W szpitalu nie używaj gąbki do mycia – wskazane są jednorazowe myjki (w szczególności na oddziałach zabiegowych).
 3. Ręczniki, koszula, piżama, szlafrok, środki czystości, kapcie, klapki pod prysznic,
 4. Kubek lub szklankę, sztućce (można mieć własne).
 5. W celu kontaktu z osobami bliskimi – telefon komórkowy, istnieje tez możliwość skorzystania z telefonu w oddziale.
 6. W chwili przyjęcia, pacjent zobowiązany jest oddać ubranie wierzchnie rodzinie lub przechować w magazynie szpitalnym.
 7. Nie należy przynosić ze sobą rzeczy drogocennych, biżuterii, pieniędzy. Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.
 8. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione maskotki, zabawki, gry, książki.
 9. Zasady przyjęcia i wypisu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.