Ordynator (Lekarz koordynator): lek. Małgorzata Wolska
Z-ca Ordynatora: lek. Alina Milczarczyk
Pielęgniarka koordynująca: mgr Wiesława Bruniecka

Lekarze oddziału:

  • lek. Agnieszka Lemka
  • lek. Sylwia Smaza
  • lek. Marcin Nowiński
  • lek. Daniel Jarosz
  • lek. Dariusz Tuszakowski
  • lek. Łukasz Jaczewski

Oddział znajduje się na 2 piętrze głównego budynku szpitala. Liczba łóżek: 51
Usługi zdrowotne na oddziale chorób wewnętrznych są wykonywane zawsze z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i Kodeksem Etyki Zawodowej przez wysoko wykwalifikowany i zaangażowany personel lekarski i pielęgniarski.
Personel Medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych podejmuje odpowiednie interwencje medyczne i zabiegowe w celu rozwiązania występujących problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych oraz zapobiegania potencjalnym skutkom niepożądanym.
Opiekę nad pacjentami sprawuje 25 pielęgniarek i 2 opiekunki medyczne

W oddziale hospitalizujemy pacjentów ze wszystkimi schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych, wykonujemy pełną diagnostykę chorób internistycznych, we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny- konsultacje (chirurgiczne, ortopedyczne, okulistyczne, neurologiczne, urologiczne, onkologiczne, pulmonologiczne,dermatologiczne, psychiatryczne).

W ramach oddziału prowadzi się nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (próby wysiłkowe, EKG, holter), badania USG, doppler, TK, gastroskopie i kolonoskopie.

Pacjentom przebywającym na oddziale zapewnia się także opiekę psychologa oraz rehabilitanta.

Oddział posiada akredytację MZ na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

Sala nadzoru kardiologicznego (4 monitorowane stanowiska )
Na salę nadzoru kardiologicznego trafiają pacjenci z chorobami kardiologicznymi oraz innymi ciężkimi schorzeniami zagrażającymi wystąpieniem niewydolności krążeniowo- oddechowej. Pacjenci trafiający na salę nadzoru kardiologicznego wymagają specjalistycznych czynności i obsługi przez personel, który zapewnia całodobową, ciągłą obserwację i opiekę pielęgniarską oraz wzmożony nadzór lekarski. Na sali znajdują się monitory do pomiaru parametrów życiowych oraz zestaw do defibrylacji.