Koordynator: lek. Marcin Nowiński – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Z-ca Koordynatora: lek. Alina Milczarczyk – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka koordynująca: mgr Wiesława Bruniecka

 

Lekarze oddziału:

 • lek. Agnieszka Lemka – specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • lek. Paweł Sołtysiak – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Magdalena Wojanowska-Pindel – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Michał Girsztowt – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Khrystyna Lohaza – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Inna Omelchuk

 

Lekarze dyżurujący w oddziale

lek. Aneta Kostrzewa – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy
dr n. med. Marta Sołtysiak – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Karolina Omańska – specjalista chorób wewnętrznych

Oddział znajduje się na 2 piętrze głównego budynku szpitala. Liczba łóżek: 30

Działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych skupiona jest na diagnozowaniu i leczeniu schorzeń internistycznych przyjmowanych pacjentów. Opiekę nad pacjentem sprawuje doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek wykonujący swoje obowiązki z poszanowaniem praw pacjenta, z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i Kodeksem Etyki Zawodowej. Oddział pracuje w systemie ciągłym, zabezpieczając pacjentów hospitalizowanych oraz obsługuje pacjentów zgłaszających się do szpitalnej izby przyjęć. Personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych podejmuje odpowiednie interwencje medyczne w celu rozwiązania występujących problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych oraz zapobiegania potencjalnym skutkom niepożądanym. Oprócz lekarzy opiekę nad pacjentami sprawuje 29 pielęgniarek i 6 opiekunek medycznych

W oddziale hospitalizujemy pacjentów ze wszystkimi schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych, wykonujemy diagnostykę chorób internistycznych we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny- konsultacje (chirurgiczne, ortopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne, urologiczne, onkologiczne, pulmonologiczne, dermatologiczne, psychiatryczne).

W oddziale wykonujemy nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (próby wysiłkowe, EKG, echokardiografia, badania metodą holterowską), badania USG, doppler, TK, gastroskopie i kolonoskopie.

Pacjentom przebywającym na oddziale zapewnia się także opiekę psychologa oraz rehabilitanta.

Oddział posiada akredytację MZ na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

Sala intensywnego nadzoru internistycznegoo (3 monitorowane stanowiska )
Na salę nadzoru trafiają pacjenci wymagający stałego monitorowania funkcji życiowych, najczęściej ze schorzeniami zagrażającymi wystąpieniem niewydolności krążeniowo- oddechowej. Pacjenci trafiający na salę nadzoru wymagają specjalistycznych czynności i obsługi przez personel, który zapewnia całodobową, ciągłą obserwację i opiekę pielęgniarską oraz wzmożony nadzór lekarski. Na sali znajdują się monitory do pomiaru parametrów życiowych oraz zestaw do defibrylacji

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

 1. Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski.
 2. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.
 6. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
 7. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera lub w trybie nagłym.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

Pacjent powinien zabrać ze sobą oprócz dokumentów:

 1. Środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, przybory do golenia,
 2. W szpitalu nie używaj gąbki do mycia – wskazane są jednorazowe myjki (w szczególności na oddziałach zabiegowych).
 3. Ręczniki, koszula, piżama, szlafrok, środki czystości, kapcie, klapki pod prysznic,
 4. Kubek lub szklankę, sztućce (można mieć własne).
 5. W celu kontaktu z osobami bliskimi – telefon komórkowy, istnieje tez możliwość skorzystania z telefonu w oddziale.
 6. W chwili przyjęcia, pacjent zobowiązany jest oddać ubranie wierzchnie rodzinie lub przechować w magazynie szpitalnym.
 7. Nie należy przynosić ze sobą rzeczy drogocennych, biżuterii, pieniędzy. Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.
 8. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione maskotki, zabawki, gry, książki.
 9. Zasady przyjęcia i wypisu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.