Koordynator Oddziału.
lek. Jarosław Sroka
– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Koordynująca.
piel. mgr Danuta Szachta
– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
  2. Oddział liczy 4 łóżka, w tym 1 z możliwością izolacji.
  3. Do podstawowych zadań oddziału należy:
 • leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia przyjętych do oddziału ,
 • uczestnictwo i pomoc w czynnościach resuscytacyjnych prowadzonych w innych oddziałach szpitala,
 • wykonywanie wkłuć centralnych, hemodializacyjnych na innych oddziałach
 • konsultacje pacjentów w innych oddziałach szpitalnych,
 • znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 • opieka pooperacyjna.
 1. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz koordynujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego.
  5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi koordynującemu oddziałem.

Ważne telefony:
dyżurka lekarska 55 646-0213,
dyżurka pielęgniarska 55 646-0272.

Oddział Intensywnej Terapii. 
Oddział wyposażony jest w sprzęt monitorujący, respiratory do prowadzenia wentylacji, pompy strzykawkowe, żywieniowe, aparat do hemofiltracji.
W oddziale prowadzi się monitorowanie:

 • Akcji serca
 • Ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną i inwazyjną
 • Ośrodkowego ciśnienia żylnego
 • Temperatury powierzchownej i głębokiej
 • Saturacji
 • Kapnografii
 • Prowadzi się monitorowanie parametrów biochemicznych i morfotycznych
 • Prowadzi się diagnostykę radiologiczną.

W oddziale leczy się pacjentów w stanie zagrożenia życia z:

 • Niewydolnością oddechową
 • Niewydolnością krążenia
 • Niewydolnością nerek
 • Urazami czaszkowo-mózgowymi
 • Śpiączką
 • Chorobami zakrzepowo-zatorowymi centralnego układu nerwowego
 • Urazami wielonarządowymi
 • Posocznicą
 • Wstrząsem kardiogennym, septycznym, krwotocznym, hipowolemicznym, neurogennym, anafilaktycznym
 • Hipotermią.

 

Oddział Anestezjologii. 
Świadczenia z zakresu anestezjologii udzielane są na bloku operacyjnym chirurgii, na który składają się 3 sale operacyjne, a także w oddziale chirurgii na stanowiskach nadzoru pooperacyjnego.
Prowadzone są również znieczulenia w ramach oddziału położniczo-ginekologicznego, które odbywają się na bloku operacyjnym składającym się z 1 sali operacyjnej oraz 1 sali zabiegowej.
Świadczenia z zakresu anestezjologii obejmują wszystkie typy znieczuleń ogólnych i przewodowych z zachowaniem najwyższych standardów nadzoru i bezpieczeństwa.
W ramach anestezjologii prowadzi się znieczulenia do zabiegów w zakresie:

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chirurgii ortopedycznej,
 • chirurgii ręki,
 • ginekologii,
 • położnictwa, w tym znieczulenia do rozwiązania porodu cięciem cesarskim.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

 1. Pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski.
 2. Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.
 6. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
 7. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza lub felczera lub w trybie nagłym.

wyciąg z Przewodnika dla Pacjenta Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku – pełna treść w zakładce – DLA PACJENTA.

Pacjent powinien zabrać ze sobą oprócz dokumentów:

 1. Środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, stosowane kremy i balsamy, przybory do golenia,
 2. W szpitalu nie używaj gąbki do mycia – wskazane są jednorazowe myjki (w szczególności na oddziałach zabiegowych).
 3. Ręczniki, koszula, piżama, szlafrok, środki czystości, kapcie, klapki pod prysznic,
 4. Kubek lub szklankę, sztućce (można mieć własne).
 5. W celu kontaktu z osobami bliskimi – telefon komórkowy, istnieje tez możliwość skorzystania z telefonu w oddziale.
 6. W chwili przyjęcia, pacjent zobowiązany jest oddać ubranie wierzchnie rodzinie lub przechować w magazynie szpitalnym.
 7. Nie należy przynosić ze sobą rzeczy drogocennych, biżuterii, pieniędzy. Szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.
 8. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione maskotki, zabawki, gry, książki.
 9. Zasady przyjęcia i wypisu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.