Izba przyjęć Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku funkcjonuje w systemie całodobowego zabezpieczenia medycznego.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lub bez- w stanach zagrożenia życia.
W ramach Izby przyjęć funkcjonuje  ambulatorium medyczne, w którym wykonywane są drobne zabiegi oraz wstępna diagnostyka- EKG, RTG, USG, badania laboratoryjne oraz ambulatoryjne usługi dla innych podmiotów np. Policji.
Usługi w Izbie Przyjęć świadczy personel medyczny pielęgniarski i lekarski o najwyższych kwalifikacjach.

Kierownik: Alina Milczarczyk
Pielęgniarka koordynująca: Irena Gryger Tel. 55 646 02 54

Realizując nasze zadania staramy się otoczyć pacjentów opieką, która umożliwia im korzystanie z naszych usług w przyjaznym otoczeniu, zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi i wymogami prawnymi.

Przyjęcie do szpitala- informacje dla pacjenta:
Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:

 • w trybie planowym- ze skierowaniem od lekarza POZ po uprzednim uzgodnieniu terminu  przyjęcia
 • w trybie nieplanowym- ze skierowaniem od lekarza POZ , przywiezionych przez zespół Ratownictwa Medycznego lub bez skierowania
 • w trybie nagłym

Pacjent może zostać przyjęty na oddział:

 • chirurgiczny
 • chorób wewnętrznych
 • pediatryczny
 • ginekologiczno- położniczy
 • intensywnej terapii

Dokumenty wymagane przy planowym przyjęciu do szpitala:

 • skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:

 • europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (ważny 1miesiąc)
 • zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne za ostatni kwartał,
 • legitymacja emeryta lub rencisty albo aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy z ostatniego miesiąca- dla osoby bezrobotnej
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26. roku życia) – legitymację szkolną /studencką (dot. studiów dziennych) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • NIP, w przypadku gdy pacjent będzie potrzebował zwolnienie lekarskie
 • dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,

Poza tym pacjent powinien posiadać:

 • leki, jeżeli przyjmuje na stałe
 • rzeczy osobiste (piżamę, szlafrok, kapcie, bieliznę, przybory toaletowe itp.).

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w Malborku

ul. Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

Tel. 55 646 03 15