Paweł Chodyniak

Prezes zarządu
55 646 02 64lek. Ewa Karamon

Dyrektor ds. medycznych
55 646 02 64sekretiariat - Malbork
55 646 02 64sekretiariat - Nowy Dwór Gdański
55 247 22 13Dział Techniczny
55 646 02 60Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik ds.szj
55 646 02 58Inspektor ochrony danych
55 646 03 37Pielęgniarka Epidemiologiczna
55 646 02 58Zamówienia publiczne
55 646 02 04Specjalista ds. umów cywilnoprawnych i dotacji / kierownik projektu
55 646 03 25Kadry
55 646 02 02Płace
55 646 02 62Księgowość
55 646 02 01, 55 646 02 63, 55 646 02 97, 55 646 02 49Rozliczenia z NFZ
55 646 02 17Analityk finansowy
55 646 02 75Statystyka i archiwum
55 646 03 14Inspektor ds. zaopatrzenia i aparatury medycznej
55 646 02 61Inspektor BHP
55 646 02 22Dział IT Malbork
55 646 03 35Dział IT Nowy Dwór Gdański
55 247 22 13Transport Medyczny
55 646 02 48Kierownik ratownictwa medycznego
55 646 02 754