Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne          (dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania.

Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 Pacjent ma możliwość uzyskania teleporady.

WAŻNE !

Jeśli zauważyłeś u siebie objawy zakażenia koronawirusem koniecznie zgłoś ten fakt. 

Armii Krajowej 105/106 – budynek Przychodni specjalistycznej

rejestracja nr tel.  556 460 330

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne         (dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania.

Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 Pacjent ma możliwość uzyskania teleporady.

WAŻNE !

Jeśli zauważyłeś u siebie objawy zakażenia koronawirusem koniecznie zgłoś ten fakt.

Dworcowa 12 – budynek szpitala – wejście główne

rejestracja nr tel.  55 247 22 47 wew. 5