SPRAWDŹ WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić wyniki

Kierownik – mgr Marzena Piętaszewska  (specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

tel. kontaktowy 55 646-02-23

adres e-mail: laboratorium@pcz.net.pl

POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych odbywa się

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 10.30

 • Punkcie Pobrań w w Przychodni Specjalistycznej PCZ Sp.zo.o w Malborku ul. Słowackiego 71/4
 • Punkcie Pobrań w Malborku ul. M. Konopnickiej 4 tel. kontaktowy 55 617-14-27

Wykonujemy badania dla pacjentów:

– indywidualnych bez skierowań,

– pacjentów szpitalnych

– pacjentów przychodni rodzinnych i poradni   przyszpitalnych,

z którymi mamy podpisaną umowę na wykonywanie badań.

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej jest wpisana do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem ewidencyjnym 2467.

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny. Rocznie wykonujemy ok. 300 tyś badań.

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania z zakresu:
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Diagnostyka schorzeń narządowych
 • Zakażeń wirusowych.
 • Markerów nowotworowych
 • Endokrynologii

WAŻNE:

Na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych ma wpływ czas upływający od momentu pobrania próbki do wykonania badań oraz warunki transportu materiału.
Nasze laboratorium wykonuje analizy na bieżąco, zaraz po pobraniu materiału dzięki bezpośredniej bliskości punktu pobrań. Ma to ogromne znaczenie w utrzymaniu najwyższej wiarygodności wyników badań. W razie konieczności wykonujemy badania w trybie cito.

KADRA:

 • 4 Diagnostów Laboratoryjnych,
 • 8 Techników,
 • 1 Sekretarka medyczna
 • 1 Pomoc Laboratoryjna.

Wśród diagnostów:

3 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej,

1 diagnosta posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej i   Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej,

Nasz zespół na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w Konferencjach i Sympozjach z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii.

Wiedza i duże doświadczenie zawodowe całego Zespołu zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ UCZESTNICZY W ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMACH KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi (program powszechny i centralny),
 • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.
 • StandLab IQS – zintegrowany program kontroli jakości.

UWAGA:

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA URUCHOMILIŚMY ADRES E-MAIL, NA KTÓWY MOŻNA SŁAĆ WSZELKIE PYTANIA , UWAGI I REKLAMACJE.

laboratorium@pcz.net.pl

W związku z ustawą z dnia 27.08.1994 o ochronie danych osobowych informujemy, że odbiór wyników badań może odbywać się:

 1. wyłącznie osobiście przez pacjenta z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość
 2. przez osobę upoważnioną przez pacjenta, posiadającą stosowne upoważnienie do odbioru wyników badań oraz dokument stwierdzający tożsamość odbierającego wyniki.
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ŚWIADCZY SZEROKI ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH, DĄŻĄC DO UTRZYMANIA ICH JAKOŚCI NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE POPRZEZ :
 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań oraz ustalania kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny ich działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań, w oparciu o codzienną kontrolę wewnętrzną,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu własnego oraz personelu dostarczającego materiał do badań,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego, zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.

LOKALIZACJA

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku Przychodni   wejście po prawej stronie. Pracownia czynna jest całodobowo dla komórek organizacyjnych Szpitala .