Izba Przyjęć to miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z pracownikiem medycznym Szpitala. Tutaj rozpoczyna się proces leczenia i opieki pielęgniarskiej każdego pacjenta, którego stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej.

 

Izba Przyjęć przez całą dobę świadczy usługi medyczne dla pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
 • przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Koordynuje transport chorych w celu konsultacji, badań diagnostycznych kontynuacji leczenia w innej placówce Służby Zdrowia.

Pacjenci przyjmowani są do Szpitala niezwłocznie według kolejności zgłoszeń.

 

Pielęgniarka koordynująca: Małgorzata Lasecka

 

Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:

 • europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (ważny 1miesiąc)
 • zaświadczenie lub legitymacja wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne za ostatni kwartał,
 • legitymacja emeryta lub rencisty albo aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy z ostatniego miesiąca- dla osoby bezrobotnej
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 18. rok życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26. roku życia) – legitymację szkolną /studencką (dot. studiów dziennych) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • NIP, w przypadku, gdy pacjent będzie potrzebował zwolnienie lekarskie
 • dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,

Poza tym pacjent powinien posiadać:

 • leki, jeżeli przyjmuje na stałe
 • rzeczy osobiste (piżamę, szlafrok, kapcie, bieliznę, przybory toaletowe itp.).

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w Malborku

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Dworcowa 12

tel. 55 247 24 11 wew. 1