Ogłoszenie nr 524908-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków…

Początek formularza Ogłoszenie nr 518374-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

Ogłoszenie nr 514074-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą…

Ogłoszenie nr 510670-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów koagulologicznych, przez okres 36 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu…

31/10/2017    S209    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta  I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Różne produkty lecznicze 2017/S 209-432618 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork 82-200 Polska Osoba do kontaktów: Joanna Ryzop Tel.: +48 0556460204…

Ogłoszenie nr 593664-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dzierżawa analizatora hematologicznego typu 3DIFF oraz 5DIFF wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 36 miesięcy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa…

Ogłoszenie nr 588558-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z możliwością oznaczania wapnia zjonizowanego, sodu, potasu, chlorków i karboksyhemoglobiny wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu…

Ogłoszenie nr 563609-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

Ogłoszenie nr 560162-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 559571-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie…

Numer alarmowy        55 646 02 00