Ogłoszenie nr 589162-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii…

Ogłoszenie nr 578057-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa…

Ogłoszenie nr 566893-N-2018 z dnia 2018-06-01 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa defibrylatorów i wideokolonoskopu na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą…

Ogłoszenie nr 560914-N-2018 z dnia 2018-05-18 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać…

Ogłoszenie nr 548111-N-2018 z dnia 2018-04-19 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu…

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork 82-200 Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Sulikowska Tel.: +48 0556460204 E-mail: a.sulikowska@pcz.net.pl Faks: +48 0556460235/325 Kod NUTS: PL63 Adresy internetowe: Główny adres: www.pcz.net.pl Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl I.2) Wspólne zamówienie I.3) Komunikacja Nieograniczony,…

Ogłoszenie nr 539556-N-2018 z dnia 2018-04-03 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Świadczenia usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, przetarg IV. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa…

Początek formularza Ogłoszenie nr 534500-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych, II przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się…

Ogłoszenie nr 532569-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Dostawa Ambulansu typu C na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie…

Ogłoszenie nr 532005-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. : Przebudowa części pomieszczeń piętra budynku Szpitala w Malborku z dostosowaniem dla potrzeb pracowni RTG i TK w celu przeniesienia docelowo istniejących pracowni RTG i TK zlokalizowanych w tym samym budynku na parterze i suterenie, zadanie nr 1 – przeniesienie pracowni RTG, przetarg II….

Numer alarmowy        55 646 02 00