I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  …

Malbork: przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych, znak sprawy: PCZ.ZP.18/14 Numer ogłoszenia: 332964 – 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – II przetarg, znak sprawy PCZ.ZP.15/14 Numer ogłoszenia: 302832 – 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC- 3DIFF wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 36 miesięcy. Numer ogłoszenia: 259092 – 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia  jest dostawa leków w podziale na  19   pakietów , dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim) Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. Miejscem dostarczenia leków jest…

Malbork 2014-06-11     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny paliatywnej Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie hospicjum domowego. Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres : sekretariat@pcz.net.pl lub telefoniczne…

I.                    Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork www.szpital.malbork.pl a.sulikowska@pcz.net.pl tel. (55) 64 60 204  fax. (55) 64 60 325   II.                  Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

I.                    ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 325   II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

Malbork: Usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW Numer ogłoszenia: 167618 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Malbork: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Numer ogłoszenia: 167384 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64…

Numer alarmowy        55 646 02 00