Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) znak sprawy: PCZ.ZP.3/14 Numer ogłoszenia: 62168 – 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o….

Malbork: dostawa laboratoryjnych wyrobów medycznych, znak sprawy PCZ.ZP.2/14 Numer ogłoszenia: 51812 – 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64…

Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, znak sprawy: PCZ.ZP.1/14 Numer ogłoszenia: 22622 – 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork 2014-01-03     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny ratunkowej. Oferujemy pracę  na podstawie umowy  cywilno- prawnej , zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013r, zmieniającego zarządzenie w sprawie zawierania i realizacji…

Malbork: dostawa 2 szt. myjek – dezynfektorów do Szpitala w Malborku Numer ogłoszenia: 498778 – 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Malbork: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych w podziale na 10 zadań dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Numer ogłoszenia: 492130 – 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku – IV przetarg PCZ.ZP.19/13 Numer ogłoszenia: 463666 – 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.18/13 Numer ogłoszenia: 429782 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków. Numer ogłoszenia: 416246 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka…

Malbork 2013-10-04     OGŁOSZENIE Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup poniżej wymienionego sprzętu: 1) Pralnica czołowa PCP 50- rok produkcji 2006- cena minimalna sprzedaży  6.000,00 zł 2) Pralnica czołowa PCP 55 – rok produkcji 2005- cena minimalna sprzedaży 5.000,00 zł 3) wirówka – 2010r…

Numer alarmowy        55 646 02 00