PCZ.ZP.07/2023 Świadczenie usług transportowych Postępowanie prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-67c7699b-c421-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

PCZ.ZP.05/2023 Dostawa tlenu medycznego w zbiorniku dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc69b66a-b8ff-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie jest  prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.02/2023 Dostawa siatek przepuklinowych i staplerów Identyfikator postępowania: ocds-148610-c934ff7f-a943-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.01/2023 Dostawa szwów chirurgicznych Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b1cb34-a167-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl  

PCZ.ZP.25/2022 Świadczenie usług transportowych – III postępowanie   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP.22/2022 Dostawa różnych wyrobów laboratoryjnych – II postępowanie.   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP. 21/2022 Dostawa 11 zestawów łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.   Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”, Przedmiot zamówienia   współfinansowany   jest   ze   środków   Unii   Europejskiej   w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

PCZ.ZP.19/2022 Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00