ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków unijnych na realizację zadania pt. „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez PCZ Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim”. Znak sprawy: PCZ.ZO.6/16 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, w załączeniu umieszcza…

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenie usług doradczych w zakresie wykonania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania „Przebudowa budynku PCZ Sp. z o.o. w Malborku na potrzeby centralnej sterylizatorni , znak sprawy: PCZ.ZO.7/2016 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, w załączeniu umieszcza szczegóły dot. zapytania ofetowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne dla przedsięwzięcia modernizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia (szpitala w Malborku lub / i Nowym Dworze Gdańskim), znak sprawy: PCZ.ZO.5/2016 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, w załączeniu umieszcza szczegóły dot. zapytania ofetowego

Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. w Malborku w załączeniu umieszcza zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu unijnego.

Numer alarmowy        55 646 02 00