ZAPYTANIE OFERTOWE PCZ.ZO.1/2018 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły postępowania w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na usługę serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Termin składania ofert do dnia 18.12 2017…

PCZ.ZO.7/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdania…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCZ.ZO.6/17   Świadczenie usług przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły postępowania w załączonych plikach.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO     Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do…

ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły postępowania w załączniku.

W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork 2. Podstawa prawna: Art. 4 ust…

W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zapraszamy do składania ofert na usługę z zakresu archiwizacji dokumentacji i organizacji archiwum. 1.       Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork 2.       Podstawa prawna: Art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   3.      …

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego. Szczegóły zamieszczono w poniższym  Zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenie usług doradczych w zakresie wykonania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania „Przebudowa budynku PCZ Sp. z o.o. w Malborku na potrzeby centralnej sterylizatorni , znak sprawy: PCZ.ZO.8/2016 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, w załączeniu umieszcza szczegóły dot. zapytania ofetowego.

Numer alarmowy        55 646 02 00