Malbork: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, dozowników oraz worków foliowych w podziale na cztery zadania, znak sprawy PCZ.ZP.5/12 Numer ogłoszenia: 45054 – 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Prezes  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ogłasza KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W FORMIE KONSULTACJI NEFROLOGICZNYCH na rzecz pacjentów hospitalizowanych  w Szpitalach w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE  LEKARSKIEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W  ZAKŁADZIE RADIOLOGII  SZPITALA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  W ZAKRESIE  PRAKTYKI LEKARSKIEJ LEKARZ RODZINNEGO  W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ   SZPITALA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM       Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ WYKONYWANEJ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ   SZPITALA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ( w zakresie świadczeń w poradni ginekologiczno – położniczej)       Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15…

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko lekarza w poradniach specjalistycznych w Przychodni w szpitalu w Nowym Dworze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Oz.U. nr 112 poz.654) . zaprasza do zgłaszana ofert spełniających następującej wymagania formalne: 1….

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne: 1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki 2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ  ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA  DYŻURY LEKARSKIE NA  ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ust.1.  ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania…

Numer alarmowy        55 646 02 00