PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy ratownictwa medycznego do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU WYJAZDOWEGO „S  w  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje o warunkach konkursu na stronie…

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje…

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza lekarzy: posiadających tytuł specjalisty lub specjalizujących się w dziedzinie medycyny ratunkowej posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, pediatrii do składania ofert na pełnienie dyżurów w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w Malborku i…

Numer alarmowy        55 646 02 00