Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza lekarzy: posiadających tytuł specjalisty lub specjalizujących się w dziedzinie medycyny ratunkowej posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, pediatrii do składania ofert na pełnienie dyżurów w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego w Malborku i…

Numer alarmowy        55 646 02 00