OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ WYKONYWANEJ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH W  PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ   SZPITALA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ( w zakresie świadczeń w poradni ginekologiczno – położniczej)       Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15…

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko lekarza w poradniach specjalistycznych w Przychodni w szpitalu w Nowym Dworze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Oz.U. nr 112 poz.654) . zaprasza do zgłaszana ofert spełniających następującej wymagania formalne: 1….

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne: 1.      Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu   pielęgniarki 2.      Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca przyjęcie zamówienia na…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ  ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA  DYŻURY LEKARSKIE NA  ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ust.1.  ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.     …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:…

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy ratownictwa medycznego do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU WYJAZDOWEGO „S  w  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje o warunkach konkursu na stronie…

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje…

Numer alarmowy        55 646 02 00