PCZ.ZP.02/2024 Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-b683ea34-c97c-11ee-875e-a22221c84ba7 Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach.

PCZ. ZP. 3/2024Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie II Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b2ce25a-c8bd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

PCZ.ZP.01/2024 zakup materiałów biopsyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 24 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-a522353b-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a Szczegóły postępowania w załączeniu.

PCZ. ZP. 30/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c46f204e-a4ca-11ee-948d-82b0c04ef850

PCZ.ZP.29/2023 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – III postępowanie   Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2ee43b2-9ff4-11ee-953e-c2ea26915e21

PCZ.ZP. 27/2023 Dostosowanie piętra II Oddziału Położniczo – Ginekologicznego do obowiązujących przepisów w celu spełnienia wymogów użytkowych i sanitarnych oraz standardów technologicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cd81e090-937d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

PCZ.ZP.26/2023  Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą analizatora immunochemicznego i analizatora moczu oraz dzierżawą LIS przez okres 36 miesięcy Postępowanie prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-746b0884-927e-11ee-9ee7-e2087ac16d09 Szczegóły postępowania w załączeniu.

Znak sprawy: PCZ.ZP.23/2023 Modernizacja i dostosowanie budynków PCZ do wymogów ppoż i postępowania z odpadami medycznymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f0f7f427-5dcb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Znak sprawy: PCZ.ZP.22/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).   Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6cf205ed-5945-11ee-9aa3-96d3b4440790  

Dostawa odczynników i środków kontrastowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-f950824b-3cc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer alarmowy        55 646 02 00