Dostawa artykułów higieniczno-czystościowych  na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6e9dea15-fe1e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7

PCZ.ZP.14/2023 Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim,  Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb0c2d8f-fb7b-11ed-9355-06954b8c6cb9

PCZ.ZP.12/2023 Dostawa różnych sprzętów medycznych Postępowanie prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-65f0d8bf-f892-11ed-9355-06954b8c6cb9  

PCZ. ZP.13/2023 dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. Postępowanie prowadzone na stronie https://ezamowienia.gov.pl/  Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226271    Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0d29cfd-f875-11ed-9355-06954b8c6cb9

PCZ.ZP.11/2023 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora Postępowanie prowadzone na https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a5a7de-ef32-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b  

PCZ.ZP.10/2023 Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95  w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia  https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-16fd3fc5-e35e-11ed-9355-06954b8c

PCZ.ZP.08/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Postępowanie prowadzone na Platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania na Platformie  e-zamówienia: ocds-148610-80398840-d923-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b    

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie uzupełniające II.PCZ. ZP. 09/2023 identyfikator postępowania: ocds-148610-43a7d7fe-d2b5-11ed-9355-06954b8c6cb9 Postępowanie jest prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.6/2023 – Dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe974cf5-be6b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Postępowanie jest prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.03/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) – postępowanie uzupełniające   Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a14cc5-aec9-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00