OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. 2015, poz. 618 t.j. ) .   zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania…

Numer alarmowy        55 646 02 00