Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, wyniki badań pacjentów którzy byli hospitalizowani w oddziałach szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, (a nie zostały odebrane do czasu wypisu) będą odsyłane listownie za potwierdzeniem odbioru. Powyższe obowiązuje do odwołania.

Dnia 27 stycznia 2020r. Poradnia Dziecięca Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim wzbogaciła się o aparat QuikRead go, którego całkowity zakup został sfinansowany przez Panią Elżbietę Grzanko. Otrzymany aparat pozwoli między innymi uzyskać dokładny i szybki pomiar stężenia białka C-reaktywnego (CRP), który może być kluczowy w leczeniu pacjenta z objawami zapalenia, a także w…

Numer alarmowy        55 646 02 00