Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.18/13 Numer ogłoszenia: 429782 – 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków. Numer ogłoszenia: 416246 – 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka…

Malbork 2013-10-04     OGŁOSZENIE Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup poniżej wymienionego sprzętu: 1) Pralnica czołowa PCP 50- rok produkcji 2006- cena minimalna sprzedaży  6.000,00 zł 2) Pralnica czołowa PCP 55 – rok produkcji 2005- cena minimalna sprzedaży 5.000,00 zł 3) wirówka – 2010r…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku – III przetarg Znak sprawy: PCZ.ZP.16/13 Numer ogłoszenia: 392712 – 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Malbork: dostawa ręczników papierowych, dozowników, papieru toaletowego, znak sprawy: PCZ.ZP.15/13 Numer ogłoszenia: 373108 – 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: dostawa pomp infuzyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, znak sprawy: PCZ.ZP.14/13 Numer ogłoszenia: 358248 – 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

21/08/2013    S161    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Polska-Malbork: Różne produkty lecznicze 2013/S 161-280737 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba do kontaktów: Małgorzata Waliszewska 82-200 Malbork…

Malbork: dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych Numer ogłoszenia: 326950 – 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – II przetarg Numer ogłoszenia: 300422 – 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o….

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ   W ZAKRESIE  radiodiagnostyki obrazowej   w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 )…

Numer alarmowy        55 646 02 00