III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia  jest dostawa leków w podziale na  19   pakietów , dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Malborku (zamówienie dotyczy Szpitala w Malborku i Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim) Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1. Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. Miejscem dostarczenia leków jest…

Malbork 2014-06-11     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny paliatywnej Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie hospicjum domowego. Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres : sekretariat@pcz.net.pl lub telefoniczne…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:…

I.                    Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork www.szpital.malbork.pl a.sulikowska@pcz.net.pl tel. (55) 64 60 204  fax. (55) 64 60 325   II.                  Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

I.                    ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 325   II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

Malbork: Usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW Numer ogłoszenia: 167618 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Malbork: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Numer ogłoszenia: 167384 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64…

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ   W  ZAKRESIE  radiodiagnostyki obrazowej w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 )…

Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy, znak sprawy: PCZ.ZP.9/14 Numer ogłoszenia: 166310 – 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z możliwością oznaczania wapnia zjonizowanego i karboksyhemoglobiny wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy, oraz zakup odczynników do analizatora parametrów krytycznych cobas b121 przez okres 36 miesięcy znak sprawy: PCZ.ZP.8/14 Numer ogłoszenia: 166184 – 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego….

Numer alarmowy        55 646 02 00