Malbork: usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy PCZ.ZP.26/14 Numer ogłoszenia: 408676 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o….

Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy: PCZ.ZP.24/14 Numer ogłoszenia: 381336 – 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy. Numer ogłoszenia: 377710 – 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Malbork: dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – III przetarg, znak sprawy: PCZ.ZP.23/14. Numer ogłoszenia: 358548 – 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 36 miesięcy, II przetarg PCZ.ZP.22/14 Numer ogłoszenia: 353616 – 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Malbork: ami niezbędnymi do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą kolumnowo – żelową przez okres 12 miesięcy II przetarg. PCZ.ZP.21/14 Numer ogłoszenia: 353570 – 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o….

I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  …

Malbork: przetargu nieograniczonego na dostawę podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych, znak sprawy: PCZ.ZP.18/14 Numer ogłoszenia: 332964 – 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,…

Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – II przetarg, znak sprawy PCZ.ZP.15/14 Numer ogłoszenia: 302832 – 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: dzierżawa analizatora hematologicznego typu CBC- 3DIFF wraz z zakupem odczynników i materiałów kontrolnych przez okres 36 miesięcy. Numer ogłoszenia: 259092 – 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Numer alarmowy        55 646 02 00