Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, wyniki badań pacjentów którzy byli hospitalizowani w oddziałach szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, (a nie zostały odebrane do czasu wypisu) będą odsyłane listownie za potwierdzeniem odbioru. Powyższe obowiązuje do odwołania.

Numer alarmowy        55 646 02 00