OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej wymagania formalne:…

Malbork: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) znak sprawy:PCZ.ZP.22/11. Numer ogłoszenia: 412260 – 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny…

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy ratownictwa medycznego do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU WYJAZDOWEGO „S  w  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje o warunkach konkursu na stronie…

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU       Informacje…

Malbork: usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej, znak sprawy PCZ.ZP.21/11 Numer ogłoszenia: 391062 – 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: dzierżawa wirówko – czytnika do mikrometody kolumno – żelowej przez okres 36 miesięcy wraz z sukcesywną z dostawą materiałów do eksploatacji Numer ogłoszenia: 335466 – 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: dostawa szwów chirurgicznych w podziale na 9 zadań dla potrzeb Szpitala w Malborku, znak sprawy PCZ.ZP19/11 Numer ogłoszenia: 320912 – 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku Numer ogłoszenia: 285124 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Malbork: Dzierżawa analizatora biochemicznego przez okres 36 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą odczynników biochemicznych, znak sprawy PCZ.ZP.17/11 Numer ogłoszenia: 196784 – 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: Dostawa rękawic jednorazowego użycia dla personelu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku- III przetarg Numer ogłoszenia: 112678 – 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Numer alarmowy        55 646 02 00