Malbork: dostawę wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej PCZ.ZP.21/12 Numer ogłoszenia: 487436 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. nr 112 poz.654) zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.      …

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU      …

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.malbork.pl ________________________________________ Malbork: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 w formie tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy: PCZ.ZP.20/12 Numer ogłoszenia: 458426 – 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:…

Malbork: dostawa tlenu medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, PCZ.ZP.6/12 Numer ogłoszenia: 84856 – 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie,…

Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim Numer ogłoszenia: 381566 – 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

Malbork: dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim Numer ogłoszenia: 381566 – 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,…

 Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki aparatu do echokardiografii – średniej klasy dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Numer ogłoszenia: 380464 – 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA wykonywanie świadczeń medycznych  w zakresie  kardiologii: ·         Badania echokardiograficznego ·         Próby wysiłkowej  EKG ·         Opisu badania holter EKG i RR ·         Konsultacje kardiologiczne pacjentów  w ramach programu diabetologicznego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kierowanych z Poradni Diabetologicznej PCZ Sp. z o.o. w Malborku i dyżury lekarskie na  oddziale chorób wewnętrznych SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  Sp. z…

Malbork: dostawa produktów leczniczych, znak sprawy PCZ.ZP.16/12 Numer ogłoszenia: 343392 – 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60…

Numer alarmowy        55 646 02 00