PCZ.ZP.03/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) – postępowanie uzupełniające   Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a14cc5-aec9-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.02/2023 Dostawa siatek przepuklinowych i staplerów Identyfikator postępowania: ocds-148610-c934ff7f-a943-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.01/2023 Dostawa szwów chirurgicznych Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b1cb34-a167-11ed-9236-36fed59ea7dd Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl  

PCZ.ZP.25/2022 Świadczenie usług transportowych – III postępowanie   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP.22/2022 Dostawa różnych wyrobów laboratoryjnych – II postępowanie.   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP. 21/2022 Dostawa 11 zestawów łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.   Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”, Przedmiot zamówienia   współfinansowany   jest   ze   środków   Unii   Europejskiej   w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

PCZ.ZP.19/2022 Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zgodnie z zasadami konkurencyjności zwraca się do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji architektonicznej i PFU dla budynku oddziału SOR.   Szczegóły w załącznikach.

PCZ.ZP.18/2022 Dostawa różnych wyrobów laboratoryjnych. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak postępowania PCZ.ZP.17/2022   Szczegóły postępowania w załącznikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00