PCZ.ZP.06/2024 Kompleksowa usługa prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f5da9f3-f73e-11ee-8d01-6607a228ef1b Szczegóły postępowania załączono poniżej.

PCZ.ZP.05/2024 Dostawa różnych sprzętów medycznych Identyfikator postępowania: ocds-148610-29dde7b7-f588-11ee-b016-82aaee56c84c Postępowanie prowadzone na platformie ezamowienia.gov.pl

PCZ.ZP.04/2024 Dostawa tlenu medycznego w zbiorniku dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Postępowanie prowadzone jest na platformie: ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aee1909-daf8-11ee-8305-7e4937eb936d  

W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku zapraszam zgodnie  z zasadami konkurencyjności do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego na dostawę komory chłodniczej do przechowywania zwłok wraz z wózkiem hydraulicznym dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Szczegóły zapytania zamieszczono w załącznikach.

PCZ.ZP.02/2024 Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-b683ea34-c97c-11ee-875e-a22221c84ba7 Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpital w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) wraz z brakowaniem. W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku zapraszam zgodnie z zasadami konkurencyjności do składania ofert cenowych w trybie zapytania…

PCZ.ZP.01/2024 zakup materiałów biopsyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 24 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-a522353b-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a Szczegóły postępowania w załączeniu.

PCZ.ZP.29/2023 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – III postępowanie   Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2ee43b2-9ff4-11ee-953e-c2ea26915e21

PCZ.ZP.28/2023 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – II postępowanie Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-253d847c-95bd-11ee-9ee7-e2087ac16d09  

PCZ.ZP.26/2023  Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą analizatora immunochemicznego i analizatora moczu oraz dzierżawą LIS przez okres 36 miesięcy Postępowanie prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-746b0884-927e-11ee-9ee7-e2087ac16d09 Szczegóły postępowania w załączeniu.

Numer alarmowy        55 646 02 00